-

Sosiaalihuollon arkistoinnista yleisesti

Sosiaalihuollon arkistoinnista yleisesti -osiossa perehdytään sosiaalihuollon arkistointiin teoreettisemmalla tasolla. Tarkoitus on avata käsitteitä tarkemmin ja antaa pohjatietoja varsinaiseen järjestämistyöhön. Analogisten arkistojen järjestäminen -osiossa kerrotaan tarkemmin käytännön järjestämistyön vaiheista.

Tässä osiossa perehdytään ensimmäiseksi sosiaalihuollon arkistointia ohjaaviin viranomaisiin sekä muihin ohjaaviin tahoihin. Sosiaalihuollon arkistoja järjestettäessä on tunnettava ja ymmärrettävä seulontapäätösten rooli ja se, mitä seulontapäätöksiä milloinkin sovelletaan. Mikäli säilytysaikojen määrittelyä ei ole tehty järjestettäville asiakirjoille aiemmin, tulee se tehdä ennen kuin aineistoja voidaan fyysisesti alkaa järjestämään. Tärkeitä käsitteitä tässä yhteydessä ovat myös arkistonmuodostussuunnitelma, arkistokaava ja arkistoluettelo. Näiden merkityksestä löydät tietoa tästä osiosta.

Sosiaalihuollon arkistoinnista yleisesti -osiossa käydään läpi seuraavat aiheet:

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.