-

Käsitteet

Tässä osiossa avataan keskeiset käsitteet. Käsitteet on selitetty lyhyesti taulukossa ja tarvittaessa ohjataan lukemaan enemmän ohjauskokonaisuuden sivuilta. Siellä käsitettä on avattu laajemmin kontekstissa, johon käsite liittyy.

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.