-THL:än  ja Kansallisarkiston logot sekä otsikko: Sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen arkistoinnin ohjauskokonaisuus.

Johdanto 

Tervetuloa Sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen arkistoinnin ohjauskokonaisuuteen. Käytettävissäsi on neljä osiota, joissa käydään läpi arkiston järjestämisen vaiheet ja annetaan järjestämistä tukevia lisä- ja taustatietoja.  

Ohjauskokonaisuuden osiot sisältävät sekä teoreettista että käytännönläheistä tietoa. Materiaaleissa olevia pohdintakysymyksiä on hyvä miettiä pieninä haasteina oman osaamisen ja ymmärtämisen mittaamiseksi. Varsinaista tenttiä tai virallista suoritetta ohjauskokonaisuudesta ei ole. Aineistot ovat verkossa saatavilla ja niihin voi aina tarvittaessa palata.  

Kokonaisuus koostuu seuraavista osa-alueista. Tarkemmat otsikkotason kuvaukset saat esiin klikkaamalla oikeassa reunassa olevasta nuolesta. 

Sivustolla käytettyjen piirros- ja valokuvien lähdetiedot löydät täältä.

Näin käytät aineistoja  

Eri osioihin ja niiden alasivuille pääset yllä olevasta valikosta. Sama valikko löytyy ns. puunäkymänä sivuston vasemmasta reunasta. Voit käydä kaikki aineistot läpi puunäkymän mukaisessa järjestyksessä tai liikkua sivuilla oman tiedontarpeesi mukaan. Teksteihin on upotettu linkkejä, joiden avulla pääsee siirtymään koulutuksen sisällä kyseiseen aiheeseen tai vaihtoehtoisesti linkki vie materiaaliin, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.  

Asiat oikeassa järjestyksessä – myös työvaiheiden osalta! 

Analogisen arkiston kuntoon saattaminen voi olla runsaasti aikaa vievä työ, joten se kannattaa suunnitella hyvin. Työn edistäminen on syytä tehdä järjestelmällisesti ja ennen työn aloittamista on hyvä miettiä mitä lähdetään tekemään, miksi ja millaista lopputulosta tavoitellaan. On muistettava, että järjestämistyöhön kuuluu vaiheita, jotka on otettava huomioon, ennen kuin aloitetaan itse analogisten asiakirjojen käsittely.  

Punatukkainen tyttö nostaa etusormeaan ja sanoo: "Arkistojen järjestäminen on työtä, joka pitää suunnitella hyvin."

Arkistokotelo-piirroshahmo, joka näyttää peukkua ylöspäin. HUOM! Ennen kuin suuntaat asiakirjojen äärelle arkistotiloihin! 

  • Arkiston järjestämistyötä kannattaa lähestyä projektina, jonka kaikki vaiheet mietitään ja suunnitellaan etukäteen. 
  • Selvitä ennen varsinaista järjestämistyötä mihin arkistoon asiakirjat kuuluvat ja millaisia säädöksiä asiakirjojen säilytysaikoihin ja arkistointiin liittyy. 
  • Tutustu järjestämistyön kaikkiin vaiheisiin ennen kuin aloitat konkreettisen työn. 
Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.