-

Sosiaalihuollon palvelutehtävät

Tässä osiossa perehdytään sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksiin. Sosiaalihuollon tehtäviä on eri aikoina luokiteltu erilaisilla luokituksilla.

  • Arkistokotelo-piirroshahmo kirjeveitsi kädessä. Eri aikoina muodostuneet aineistot on voitu luokitella eri organisaatiossa erilaisten periaatteiden mukaan.
  • Vuosina 2011 ja 2016 julkaistut palvelutehtäväluokitukset ovat enemmän digitaalisille aineistoille suunnattuja, mutta niitä on saatettu käyttää myös analogisten asiakirjojen luetteloinnissa.
  • Vuoden 2016 luokitus on Kanta-yhteensopiva.
  • Palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut voivat muuttua säädösmuutosten myötä. Ajantasainen tieto löytyy Kanta-käsikirjasta. 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kansallisessa luokittelussa on käytetty pääosin kolmea erilaista luokitusta, jotka ovat vuosilta 1989, 2011 ja 2016. Vuoden 1989 luokitus ei ole alun perin varsinainen luokitus, vaan perustuu Valtionarkiston vuoden 1989 päätökseen kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä. Vuosina 2011 ja 2016 julkaistut luokitukset ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamia.

THL on määritellyt aiemmin kuvattujen palvelutehtäväluokitusten vastaavuudet suhteessa toisiinsa Kanta-palvelujen käsikirjassa sosiaalihuollon toimijoille. Tätä vastaavuutta tarvitaan mm. silloin kun Kanta-palveluihin tallennetaan vanhoja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, joita ei ole luokiteltu vuoden 2016 luokituksen mukaisesti. Luokitusten vastaavuudet täytyy tietää myös sovellettaessa 1.1.2024 voimaan tulevan asiakastietolain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä) säädöksiä.

Palvelut ja palvelutehtävät voivat päivittyä ja ajantasaisen tiedon palvelutehtävistä saa THL:n sivuilta.

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.