Dataskydd

Med dataskydd avses här att bestämmelserna om behandling av personuppgifter beaktas i Riksarkivets verksamhet.

Riksarkivet behandlar personuppgifter för att kunna utföra sin lagstadgade uppgift: att säkerställa bevarandet och tillgängligheten av handlingar som hör till det nationella kulturarvet och att främja användningen av dem i forskningssyfte.

Riksarkivet tar hand om dataskyddet och datasäkerheten vid behandlingen av personuppgifter. Riksarkivet följer EU:s allmänna dataskyddsdirektiv (EU 2016/679), finsk lagstiftning och myndigheternas föreskrifter och anvisningar. Vi berättar öppet om hur personuppgifter behandlas i vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter


Behandling av personuppgifter, när du använder Riksarkivets tjänster

Ändamålen för behandlingen

Behandlade personuppgifter

Överföring och utlämning av uppgifter

Informationssystem, kakor och dataskydd

Registrerades rättigheter


Behandling av personuppgifter, när dina uppgifter ingår i material som förvaras av Riksarkivet

Ändamålen för behandlingen

Beroende på avtal kan Riksarkivet vara ensamt eller gemensamt personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för vissa informationsmängder. I princip är vi ensamt personuppgiftsansvarig när andra parter inte på något sätt kan bestämma över hur materialet nyttjas.

Vi och t.ex. en annan myndighet är gemensamt personuppgiftsansvariga när vi förvarar informationen och själv bestämmer över varaktig förvaring och överföring av den eller när vi utöver förvaringen självständigt sköter informationstjänsten för materialet.

Vi är personuppgiftsbiträden då vi enbart förvarar någon annans information eller hyr ut förvaringsutrymme och den andra parten fortfarande bestämmer över nyttjande och överlåtelse av materialet.

Behandlade personuppgifter

Överföring och utlämning av uppgifter

Informationssystem, kakor och dataskydd

Registrerades rättigheter


Anmäl personuppgiftsincident

Med detta pdf-formulär kan du anmäla en personuppgiftsincident eller en misstänkt personuppgiftsincident till Riksarkivet.

Skicka formuläret till Riksarkivets registratorskontor [email protected].

Utgående från dina uppgifter på formuläret utreder vi incidenten och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vad är en personuppgiftsincident?

Med personuppgiftsincident avses en händelse som leder till att personuppgifter förstörs, försvinner, ändras, olovligen överlåts eller hamnar i händerna på en aktör som saknar rätt att behandla dem.

Personuppgiftsincidenter är exempelvis sändning av uppgifter till fel person, kopior eller anteckningar som innehåller personuppgifter och som hamnar i pappersinsamlingen, förkomna USB-minnen, en stulen dator eller intrång i ett system som innehåller personuppgifter.