Hyppää sisältöön

Kansallisarkiston strategia 2025

Julkaisuajankohta 31.12.2020 0.00
Strategian kansikuva

Toim. Jussi Nuorteva & Päivi Happonen

Visio

Kansallisarkisto on julkisen tiedon elinkaaren hallinnan johtava asiantuntija- ja tietopalveluorganisaatio sekä laaja-alainen tieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri. Se edistää viranomaisten ja yksityisten aineistojen vastaanottoa sähköisessä muodossa sekä asiakirjallisen kulttuuriperinnön asiakaslähtöistä digitointia ja monipuolista käyttöä, tekoälyyn ja tieteen uudistuviin menetelmiin perustuvaa tiedonhallintaa, tiedon avointa saatavuutta ja kestävää kehitystä.

Kansallisarkiston arvot

Kansallisarkiston arvot pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin yleisinhimillisiin arvoihin sekä arkistoalan ja tutkimusyhteisön ammattieettisiin periaatteisiin. Kansallisarkiston toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat:

  1. Avoimuus ja luottamuksellisuus
  2. Tasapuolisuus
  3. Riippumattomuus

Palvelulupaus

Kansallisarkisto tarjoaa vuonna 2025 asiakkailleen monipuolisia ja tietoturvallisia sähköisiä palveluita, joissa hyödynnetään tekoälyn ja semanttisten järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Se on kansainvälisesti edistyksellinen ja aktiivinen toimija, joka kehittää ja hyödyntää uusia tapoja käyttää ja arkistoida julkista tietoa kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Se turvaa kansallisesti arvokkaan analogisen ja sähköisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville. Se vahvistaa henkilökuntansa osaamista ja ammattiylpeyttä ja edistää sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä eettisiä ja kestävää kehitystä tukevia toimintatapoja.

Julkaisu