Hoppa till innehåll

Riksarkivets strategi 2025

Utgivningsdatum 31.12.2020 0.00 | Publicerad på svenska 11.4.2023 kl. 12.15
Strategian kansikuva

Red. Jussi Nuorteva & Päivi Happonen

Vision

Riksarkivet är en ledande expert- och serviceorganisation inom livscykelhantering av offentlig information och en övergripande infrastruktur för vetenskaplig forskning. Riksarkivet främjar mottagningen av myndighetsmaterial och privata material i elektronisk form samt kundorienterad digitalisering och mångsidig användning av det dokumentära kulturarvet, informationshantering som grundar sig på artificiell intelligens och nya vetenskapliga metoder, fri tillgång till information och hållbar utveckling.

Riksarkivets värderingar

Riksarkivets värderingar bygger på internationellt antagna allmänmänskliga värderingar samt på arkivbranschens och forskarsamfundets yrkesetiska principer. Riksarkivets verksamhet styrs av följande centrala värderingar:

1. Öppenhet och förtroende
2. Opartiskhet
3. Oavhängighet

Servicelöfte

År 2025 erbjuder Riksarkivet sina kunder mångsidiga och datasäkra elektroniska tjänster, där man utnyttjar de möjligheter som artificiell intelligens och semantiska system erbjuder.

Riksarkivet är en internationellt framstående och aktiv aktör som utvecklar och utnyttjar nya sätt att använda och arkivera offentlig information på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Det tryggar bevarandet av det nationellt värdefulla analoga och elektroniska dokumentära kulturarvet för kommande generationer. Det stärker sin personals kompetens och yrkesstolthet och främjar samarbete med intressenter samt etiska arbetsrutiner som stöder hållbar utveckling.

Julkaisu