Hyppää sisältöön

Kansallisarkisto työllistää digitoinnin opiskelijoita – ”työ ei tule loppumaan ihan äkkiä”

Julkaisuajankohta 26.6.2024 14.03
Tiedote
Harjoittelija Veera Meinander digitoi mastoskannerilla sidosta, joka kuuluu Vaasan läänin tileihin. Se sisältää esimerkiksi tositteita, veroluetteloita ja henkikirjoja.
Harjoittelija Veera Meinander digitoi mastoskannerilla sidosta, joka kuuluu Vaasan läänin tileihin. Se sisältää esimerkiksi tositteita, veroluetteloita ja henkikirjoja.

JoDi-hankkeessa koulutetaan yhteensä 60 digitoinnin osaajaa.

60 uutta digitoinnin osaajaa. Niin monta Kansallisarkisto, Xamk ja Samiedu kouluttavat yhteishankkeessaan. Jokainen opiskelija saa hyvät lähtökohdat työskentelyyn erilaisissa digitoinnin tehtävissä arkistoissa, kirjastoissa ja museossa.

Toukokuussa viisi innokasta ja motivoitunutta opiskelijaa saapui Kansallisarkiston Mikkelin keskusarkistoon harjoittelemaan massadigitointia. Harjoittelu on tähän mennessä sujunut kaikilta opiskelijoilta niin hienosti, että Kansallisarkisto on päättänyt työllistää heitä vielä vuoden loppuun saakka.

Koulutus toteutetaan organisaatioiden yhteisessä JoDi-hankeessa, joka saa osarahoituksen Euroopan unionilta. Jodi muodostuu sanoista Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille.

Onnistunut harjoittelu poiki työsuhteen jatkoa

Yksi Mikkelin keskusarkiston harjoittelijoista on Veera Meinander. Hän kertoo viihtyvänsä Kansallisarkistolla.

”Työharjoittelujaksoon valmistautuminen oli suunniteltu hyvin, ja Kansallisarkistolla harjoittelun ohjaukseen on panostettu”, Meinander kertoo.  

Hän kehuu Kansallisarkiston hyvää työilmapiiriä ja kuinka harjoittelijat on alusta alkaen otettu hyvin vastaan.  

”Olemme tehneet töitä itsenäisesti jo jonkin aikaa, mutta silti voin muiden harjoittelijoiden kanssa kysyä neuvoa keneltä tahansa. Apua on aina saatu.”

Harjoitusjakso kestää heinäkuulle ja sen aikana harjoittelijat tulevat tutustumaan monipuolisesti erilaisiin Kansallisarkiston digitoinnin tehtäviin.  

”Kaiken kaikkiaan digitoijan tehtävät tuntuvat mielekkäiltä”, Meinander toteaa.

Massadigitoinnin yksikössä on oltu opiskelijoiden työpanokseen niin tyytyväisiä, että Kansallisarkisto työllistää heitä vielä ainakin vuoden loppuun saakka.

Veera Meinander digitoimassa Vaasan läänin tilejä mastoskannerilla.
Veera Meinander pitää digitoijan tehtäviä mielekkäinä.

Digitointiosaamiselle on tulevaisuudessa tarvetta

Veera Meinander kokee, että digitointiosaamiselle on tulevaisuudessakin tarvetta.  

”Analogista aineistoa tuotetaan yhä, ja jo olemassa oleva, digitointia odottava aineisto takaa sen, ettei työ tule loppumaan ihan äkkiä.”  

Myös teknologia kehittyy koko ajan, ja on etsittävä parhaimpia ratkaisuja sähköisen aineiston säilymisen turvaamiseksi.  

”Teknologian kehittyminen korostaa myös tietoturvan merkitystä aineiston turvallisen säilyttämisen kannalta”, Meinander pohtii.  

”Voi olla, että ajan myötä digitoijan tehtävät päivittyvät, mutta uskon, että tiedon saatavuuden takaamiselle on jatkossakin kysyntää.”

Veera Meinanderin harjoittelu Kansallisarkistolla on osa Samiedun Digitoinnin toteuttaja -koulutusta.

JoDi-hanke edistää työllistymistä

  • Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille on hanke, jonka tavoitteena on edistää työllistymistä ja tarjota työntekijöille digiosaamista.
  • Hanke kehittää ketterää työelämälähtöistä digitoinnin koulutusratkaisua kahdelle koulutusasteelle. Ratkaisu vastaa yritysten ja organisaatioiden kasvavien digitointitarpeiden vaatimuksiin.
  • Hankkeen päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (XAMK).
  • Osatoteuttajina toimivat Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu) ja Kansallisarkisto.
  • Kansallisarkiston roolina on tarjota harjoittelupaikat opiskelijoille massadigitoinnin Mikkelin yksiköstä ja toimia asiantuntijana koulutusten suunnittelussa.
  • Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ESR+.

Lue lisää.

Video näyttää massadigitoinnin vaiheet

Tutustu Massadigitoinnin palvelun videoon, joka esittää aineiston vastaanoton ja massadigitoinnin vaiheet, minkä lopputuloksena paperinen asiakirja muuttuu digitaalisessa muodossa säilytettäväksi sekä käytettäväksi ajasta ja paikasta riippumatta.


​​​​​​​Lisätietoja

Ville Kajanne

yksikönpäällikkö
[email protected]

Tiedote