Hyppää sisältöön

Kommentointipyyntö arkistoinnin perusmetatietojen suositusluonnoksesta - jatkoaika 17.11. saakka

Julkaisuajankohta 5.10.2023 13.21
Tiedote

Kommentit pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun kommentointipyyntöön 17.11.2023 mennessä.

Kansallisarkisto pyytää kommentteja arkistoinnin perusmetatietoja koskevasta suositusluonnoksesta. Kommentit pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun kommentointipyyntöön 17.11.2023 mennessä.  

Kommentoitavana oleva suositus on tarkoitettu käytettäväksi, kun julkisen hallinnon toimijat kehittävät arkistoitavien tietoaineistojen käsittelyyn tarkoitettuja tiedonhallinnan ratkaisuja. Ohjeistettu arkistokuvailun metatietokokonaisuus on yhteensopiva Kansallisarkistoon siirrettäviä tietoaineistoja koskevien metatieto-ohjeiden kanssa. Lisäksi sillä halutaan yleisesti tukea julkishallinnon arkistoinnin prosesseja sekä monipuolistaa digitaalisten tietoaineistojen kuvailua.  

Metatietojen tuottamis- ja merkintätapojen osalta tavoitteena on varmistaa kertyvän tai tuotettavan metatiedon laatu, monikäyttöisyys ja hyödynnettävyys tiedon elinkaaren kaikissa vaiheissa ja tehostaa metatietojen tuottamista. Tavoite on, että jatkuvasti kasvavaa digitaalista tietomassaa on mahdollista ymmärtää, hallita, siirtää ja antaa käytettäväksi arkistossa. Suositusluonnoksen perusmetatiedot määrittelevät arkistometatiedon vähimmäistason.

Tietoaineistojen arkistointi ja muu elinkaarihallinta, säilytys ja käyttö ovat sidoksissa niitä koskevien metatietojen laatuun. Laadukas arkistokuvailun metatieto tuotetaan standardien ja niiden pohjalta tehtyjen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kansallisarkisto julkaisi tietoaineistojen arkistokuvailua koskevat kuvailu- ja luettelointisäännöt vuonna 1997. Kommentoitavana oleva suositusluonnos ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneen muutoksen ja arkistokuvailun kansainvälisen ja kansallisen kehityksen.

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tietoaineistot arkistoidaan, kun ne on lailla säädetty tai lain nojalla määrätty säilytettäväksi osana asiakirjallista kulttuuriperintöä. Arkistoitua tietoa säilytetään arkistointitarkoituksissa ilman aikarajaa.  

Lisätietoja: [email protected]

Katso myös:

Arkistoinnin ohjaus