Hyppää sisältöön

Muutoksia Kansallisarkiston Helsingin aineistosijoituksissa

Julkaisuajankohta 14.3.2023 11.52
Tiedote

Siirrämme kevään aikana ministeriöiden ja muiden viranomaisten aineistoja Helsingistä Hallituskadulta muihin toimipisteisiin.

Kansallisarkisto siirtää kevään aikana noin 6 200 hyllymetriä ministeriöiden ja muiden viranomaisten arkistoaineistoja Helsingistä Hallituskadulta Mikkelin keskusarkistoon sekä Helsingin Siltavuoren ja Rauhankadun toimipisteisiin.

Siirrot tulevat ajoittumaan maalis-toukokuun väliselle ajanjaksolle. Siirron kohteena olevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti 1980- ja 1990-luvuilta tai sitä nuorempia.

Siirrettävät aineistot on listattu taulukoihin uutisen liitteeksi:

Siirrot aiheuttavat katkoksen aineistojen käyttöön

Siirrot aiheuttavat katkoksen muuton kohteena olevien aineistojen käyttöön ja asiakaspalveluun. Siirtojen aikana asiakirjoja ei voida toimittaa asiakkaiden käyttöön ja nyt lainassa olevat Rauhankadulle toimitetut tutkijasalitilaukset palautetaan eräpäivästä riippumatta Hallituskadulle. Kaukolainat palautetaan eräpäivän mukaisesti.

Siirrot aloitetaan 13.3. Hallituskadulta Siltavuoreen tehtävillä siirroilla. Tämän seurauksena aineistoja ei toimiteta Rauhankadun tutkijasaliin maaliskuun aikana. Sen jälkeen aineistoja toimitetaan Rauhankadun tutkijasaliin kaikkina tutkijasalin aukiolopäivinä.

Siirtojen jälkeen aineisto on jälleen asiakkaiden käytettävissä. Keskusarkistossa säilytettävät aineistot toimitetaan maksutta tilausten perusteella Kansallisarkisto Mikkelin Pirttiniemenkadun toimipisteen tutkijasaliin. Keskusarkistossa sijaitsevista aineistoista toimitukset tutkijasaliin ovat kerran päivässä. Tilaukset on tehtävä edellisenä päivänä klo 14 mennessä. Vaihtoehtoisesti aineistot voidaan toimittaa maksullisina kaukolainoina Kansallisarkiston muihin toimipaikkoihin.

Keskusarkistoon siirrettävien aineistoihin kohdistuvat tietopyynnöt toimitetaan lähtökohtaisesti maksullisina jäljenteinä asiakkaille.

Lisätietoja


Liite: Siirrettävät aineistot

Helsingin muihin toimipaikkoihin siirrettävät aineistot

   
Hallituskadulta Helsingin muihin toimipaikkoihin siirrettävät aineistot Rajavuodet
Patentti- ja rekisterihallitus, säätiörekisteri  
Patentti- ja rekisterihallitus, säätiöiden tiliasiakirjat 1991 2010
Työsuojeluhallitus 1973 1993
Kilpailuneuvosto 1995 2002
Lääkintöhallitus, V-arkisto 1968 1991
Lääkintöhallitus, V-arkisto 1968 1991
Tilastokeskus, kuolintodistusaineistot 1936 1965
Sosiaalihallitus, hallinto-osasto   1991
Sosiaalihallitus, lastenhuolto- ja väestö-osaston arkisto  
Sosiaalihallitus, perheasiainosasto  
Sosiaalihallitus, lastenhuolto- ja väestö-osaston arkisto  
Sosiaalihallituksen suunnittelu- ja tilastotoimisto  
Sosiaalihallituksen suunnittelu- ja tilastotoimisto  
Sosiaalihallitus, huolto-osaston arkisto 1968 1977
Sosiaalihallituksen arkistoja, huolto-osaston arkisto, vammaishuolto-osaston arkisto ja invalidihuoltotoimisto 1947 1995
Lääkintöhallitus, V-arkisto   1991
Lääkintöhallitus, V-arkisto   1991
Lääkintöhallitus, V-arkisto 1971 1991
Lääkintöhallitus, V-arkisto   1991
Lääkintöhallitus, V-arkisto   1991
Potilasvahinkolautakunta 1984 1993
Alko, johtokunnan pöytäkirjat  
Lääkintöhallitus, V-arkisto   1991
Tilastokeskus, kuolintodistusaineistot 1936 1965
Avustuskassojen korvauslautakunta ja vakuutuaslautakunta  
Raha-automaattiyhdistyksen arkisto, avustushakemukset (Eb-sarja) 1976 1991
Avustuskassa Yhteisapu  
Maatilahallituksen arkisto 1957 1992
Maataloushallituksen insinööriosaston arkisto 1966 1968
Asutushallituksen arkisto 1916 1969
Maataloushallituksen I arkisto 1893 1986
Maataloushallituksen II arkisto 1920 1995
Raha-automaattiyhdistyksen arkisto, avustushakemukset (Ec:1-775) 1992 2000
Estonia-onnettomuuden kansainvälinen tutkintakomission Suomeen kertynyt aineisto 1994 2010
Estonia-onnettomuuden kansainvälinen tutkintakomission aineiston kaksoiskappaleet    
Tilastokeskus, kuolintodistusaineistot 1936 1965
THL:n edeltäjät, Lääkintöhallitus, toimintakertomukset 1963 1990
THL:n edeltäjät, Sosiaalihallitus 1968 1991
THL:n edeltäjät, Sosiaaliministeriö, Sosiaalihallitus 1944 1991
THL:n edeltäjät, Sosiaalihallitus, hallinto- ja huolto-osasto 1968 1973
Lääkintöhallitus, V-arkisto, tiedotteet, asiakirjoja 1970 1993
THL:n edeltäjät, Sosiaali- ja terveyshallitus, päätökset, työsopimukset, määräykset ja virkavapauspäätöökset; elatusavut ja lapsilisät 1985 1993
Oikeusministeriö, tilitoimisto 1963 1984
Sisäasiainministeriö, tilitoimisto 1963 1973
Kauppa- ja teollisuusministeriö, tilitoimisto 1963 1990
HARE-aineistot  
Opetusministeriö, HARE-aineistot 1995 2006
Opetusministeriö, HARE-aineistot (korkeakoulujen arviointineuvosto) 2004 2007
Liikenne- ja viestintäministeriö, hankkeet 2008 2015
Sisäasiainministeriö, HARE-aineistot 1992 2008
Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, HARE-aineistot 1988 2008
Sosiaali- ja terveysministeriö HARE aineistoa 1990 2000
Sosiaali- ja terveysministeriö HARE aineistoa 2000 2004
Avaruusasiainneuvottelukunta 1982 2012
Työministeriön HARE-aineistot  
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Työ- ja elinkeinoministeriö, HARE-aineistot 1988 2010
Sosiaali- ja terveysministeriö, HARE-aineistot 2005 2006
Sosiaali- ja terveysministeriö, HARE-aineistot 2007 2015
Valtiovarainministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1929 2011
Valtiovarainministeriö, HARE-asiakirjat  
Valtioneuvoston kanslia, HARE-aineistot 2008 2014
Valtioneuvoston kanslia, HARE-aineistot 1998 2006
Valtiovarainministeriö, HARE-aineistot 1992 2007
Valtiovarainministeriö, neuvottelukuntia ym.  
Valtiovarainministeriö, metalli- ja rakennusteollisuuden verohuojennusneuvottelukunta 1978 1992

Keskusarkistoon siirrettävät aineistot

   
Mikkelin keskusarkistoon siirrettävät aineistot Rajavuodet
Opetusministeriö, II-arkisto 1995 2004
Opetusministeriö, II-arkisto 1995 2004
Ympäristöministeriön arkisto 1995 2004
Opetusministeriö, III arkisto   2019
Opetusministeriö, II arkisto   2015
Opetusministeriö, yleinen osasto 1995 1996
Opetusministeriö II arkisto 2006 2009
Opetusministeriön työryhmien, toimikuntien ja lautakuntien kokoelman asiakirjat 1973 1999
Opetusministeriö II arkisto 1946 2016
Opetusministeriö, yleinen osasto 1995 1996
Opetusministeriö, yleinen osasto 1995 1998
Opetusministeriö, urheilu- ja nuoriso-osasto 1984 1984
Oikeusministeriö, säätiöiden tiliaineistot 1961 1990
Oikeusministeriö 1975 2008
Oikeusministeriö, vankeinhoito-osasto 1995 2001
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta 1961 2009
J.V.Snellmanin koottujen teosten toimituskunta 1982 1999
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta 1961 1998
Oikeusministeriö 1975 2008
Oikeusministeriö II arkisto    
Valtioneuvoston pöytäkirjat 1995 2009
Valtioneuvoston kirjaajakonttorin diaarit 1984 1998
Valtioneuvoston kanslia 2009 2013
Oikeusministeriö II arkisto 2005 2015
Oikeusministeriön arkisto, sekä eri komiteoita, työryhmiä jne. 1989 1999
Valtioneuvoston kanslian arkisto (Cf-, Cg-, Ch-, Cj-, Cl-, Hb-, Hc-, Hf-, Hg-, Hh- ja Hi) 1971 2010
Liikenne- ja viestintäministeriö, C-sarjat 1984 2015
Liikenne- ja viestintäministeriön arkisto, Ea-saapuneet asiakirjat 1984 2003
Liikenne- ja viestintäministeriön arkisto, Fa-kirjeistö 2004 2007
Liikenne- ja viestintäministeriön arkisto, Fa-kirjeistö, Ua-ja Ub-sarjat 2007 2008
Oikeusministeriö II arkisto    
Laintarkastuskunnan arkisto    
Opetusministeriö, komitea-arkistot (aiemmin luovutettuja arkistoja täydentävät yksiköt) 1964 2005
Opetusministeriö, komitea-arkistot, toimikunnat 1918 2014
Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö 1995 1995
Sisäasiainministeriö, II arkisto (saapuneet asiakirjat) 1984 1999
Puolustusministeriön arkisto 1941 2008
Unesco toimikunta II arkisto 1952 2006
Unesco toimikunta III arkisto 2007 2018
Nykytaiteen museo (työryhmä, seurantaryhmä, palkintolautakunnanarkisto) 1989 1198
Liikenne- ja viestintäministeriön komiteoita 1964 1996
Sisäasiainministeriön II-arkisto 1984 2002
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta, F-sarja    
Kauppa- ja teollisuusministeriö II arkisto 2005 2011
Sosiaali- ja terveysministeriö III arkisto    
Kauppa- ja teollisuusministeriön arkisto 1949 1985
Kauppa- ja teollisuusministeriön arkisto (Ag- ja Fa-sarjat) 1995 2000
Hallituksien arkistot (Lipposen hallitus ja Lipposen II hallitus) 1995 2003
Työvoimaministeriön arkisto    
Hallituksien arkistot (Lipposen II hallitus) 1999 2003
Kauppa- ja teollisuusministeriö (Fa:667-850)    
Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ag- diaarit, Fa- kirjeistö 2002 2004
Sosiaali- ja terveysministeriön arkistoja, huolto- ja väestöosaston työhuoltotoimiston invalidihuoltoasioiden arkisto; sokeainhuollon arkisto; I arkisto; II arkisto; sosiaalisen tutkimustoimiston arkisto; lastenkodit ja koulukodit;    
Sosiaaliministeriö, vammaishuolto-osaston arkisto 1947 1991
Sosiaaliministeriön arkistoja, huolto- ja väestöosaston arkisto, lastensuojelutoimiston arkisto, työhuoltotoimistos invalidiasioiden toimisto 1924 1968
Hallituksien arkistot (Lipposen II hallitus, Jäätteenmäen hallitus, Vanhasen hallitus) 1999 2007
Oikeuskanslerinviraston arkisto 1984 2004
Oikeuskanslerinviraston arkistoon liittyvät sekalaiset aineistot ja julkaisut    
Hallitusten arkistot (Vanhasen hallitus ja Vanhasen II hallitus) 2003 2011
Hallitusten arkistot (Vanhasen II hallitus, Kiviniemen hallitus, Kataisen hallitus) 2011 2014
Sosiaali- ja terveysministeriö, lasten kehitystutkimusaineisto    
Sosiaali- ja terveysministeriö, vakuutusosasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto (II-arkistoa)    
Sosiaali- ja terveysministeriö, vakuutusosasto 1984 1990
Sosiaali- ja terveysministeriö, II-arkisto 1984 2006
Sosiaali- ja terveysministeriö, II-arkisto 2000 2004
Hallitusten arkistot (Kataisen hallitus) 2011 2014
Valtiovarainministeriö, II arkisto 1984 2008
Valtiovarainministeriö, III arkisto 1992 2011
Valtiovarainministeriö, II arkisto    
Valtiovarainministeriö, III arkisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriön kalastus-ja metsästysosaston arkisto 1919 2012
Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston arkisto 1930 2006
Maatilahallituksen arkisto 1957 1992
Maataloushallituksen insinööriosaston arkisto 1966 1968
Maa- ja metsätalousministeriön tuotanto-osaston arkisto 1945 1948
Maataloushallituksen I arkisto 1893 1986
Maataloushallituksen II arkisto 1920 1995
Maatalouden perusluottoasetustoimikunnan arkisto 1965  
Yksityismaakomitean arkisto 1964  
Asutuslainsäädäntötoimikunnan arkisto 1943  
Asutusryhmätoimikunnan arkisto 1967  
Hevostalousneuvottelukunnan arkisto 1989 1992
Marja- ja sienimarkkinatyöryhmän arkisto 1981 1989
Vihannesmarkkinatoimikunnan arkisto 1984 1993
Satovahinkoneuvottelukunnan arkisto 1975 1986
Koijärven seurantatoimikunnan arkisto 1981 1987
Maatilalainsäädännön neuvottelukunnan arkisto 1977 1978
Inarinjärven sivuvesistöjen kalastussääntöryhmän arkisto 1987 1989
Maataloustutkimuksen neuvottelukunnan arkisto 1987 1990
Tulvavahinkotyöryhmän arkisto 1982 1984
Tilattoman väestön alakomitean arkisto 1901 1913
Asutuskomitean arkisto 1919 1920
Tilastokomitean arkisto 1903 1914
Kamaritoimituskunnan arkisto 1906 1917
Maanviljelystoimituskunnan arkisto 1887 1903
Maankäyttölainsäädäntökomitean arkisto 1950 1952
Asutustoimintakomitean arkisto 1933  
Siemenperunakeskuksen arkisto 1976 2002
Maa- ja metsätalousministeriön arkisto    
Valtiovarainministeriö, palkkaosasto 1968 1992
Valtiovarainministeriö, II arkisto 1959 1992
Valtiovarainministeriö III arkisto 1993 2014
Julkishallinnon ja- talouden tilintarkastuslautakunta 2013 2015
Valtiovarainministeriö, III arkisto 1960 2014
Valtiovarainministeriö III arkisto (B-sarja: finanssipolitiikka) 1993 2008
Valtiovarainministeriö III arkisto 1989 2016
Valtiovarainministeriö III arkisto, Talouspoliittisen ministerivaliokunnan asiakirjat 1975 2014
Valtiovarainministeriö, vero-osaston johtoryhmän pöytäkirjat (VM III arkisto)    
Valtiovarainministeriön julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunta 2007 2012
Valtion vakuusrahaston arkisto 1992 1998
Valtiovarainministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1929 2011
Valtiovarainministeriö, Indeksilain soveltamislautakunta 1984 1991
Valtiovarainministeriö, rakennusasiainneuvottelukunnan arkisto    
Valtiovarainministeriö, Valtioneuvoston avustavien työryhmien I ja II arkistot 1979 1990
Valtiovarainministeriö, vientitalletustyöryhmä 1976 1984
Valtiovarainministeriö, valtion liikelaitosten kehittämistyöryhmä 1986 1988
Talousneuvoston arkisto    
Valtiovarainministeriö III arkisto    
Valtiovarainministeriö, neuvottelukuntia ym.    
Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto 1939 1990
Valtiovarainministeriö, suunnittelusihteeristö 1966 1990
Valtiovarainministeriö III arkisto    
Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto 1950 2003
Valtiovarainministeriö, järjestelyosasto 1984 1989
Valtiovarainministeriö, EU-jäsenyysneuvotteluasiakirjat 1992 1994
Valtiovarainministeriö, III arkisto (ECOFIN-neuvoston valmistelu- ja kokousasiakirjat) 1993 2001
Työvoimaministeriön arkisto 1984 2010
Hallitusten arkistot (Kataisen hallitus, Stubbin hallitus) 2011 2015
Työvoimaministeriön arkisto 1920 2005
KTM:n komiteat (Elintarvikeneuvottelukunta 1952-1988, kuluttajaneuvosto 1975-1990, sähköhuollon neuvottelukunta 1980-1993, ulkomaisten hankintojen neuvottelukunta1962-1986) 1952 1993
Valtion komiteamietinnöt    
Valtioneuvoston kanslia, komiteat 1932 1998
Oikeusministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat    
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö/liikenne- ja viestintäministeriö, komiteat/työryhmät/to 1928 2007
Sisäasiainministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1961 1990
Ympäristöministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1964 1999
Työministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1970 1995
Opetusministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1954 1991
Maa- ja metsätalousministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1947 1998
Kauppa- ja teollisuusministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1938 1992
Tasa-arvoasiain Neuvottelukunnan arkistot, TANE    
Kauppa- ja teollisuusministeriö, Öljysuojarahasto 1972 2009
Oikeusministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1957 1989
Sisäasiainministeriö II arkisto    
Sosiaali- ja terveysministeriö , VALTAVA hanke    
Oikeusministeriö, Tietosuojalautakunta 1987 2018
Sosiaali- ja terveysministeriö, komiteat/työryhmät/toimikunnat 1918 1997
Valtiovarainministeriö, metalli- ja rakennusteollisuuden verohuojennusneuvottelukunta 1978 1992
Tieteellisen informoinnin neuvosto (opetusministeriö) 1969 1991
Valtioneuvoston vanhoja asiakirjoja (OM, OPM, SM, VM, PLM) 1897 1966
Mikrokortit (VNK, VM, STM, MMM) 1841 2007
Tiedote