Hyppää sisältöön

Yksityisarkistojen neuvottelukunta keskusteli yksitysarkistostrategiasta

Julkaisuajankohta 26.9.2022 16.11
Tiedote

Yksityisarkistojen neuvottelukunta kokoontui torstaina 22.9. käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön yksityisarkistostrategian etenemistä, suunnittelemaan paneelikeskustelua 2.11. sekä keskustelemaan siitä, miten pystyä määrittelemään kansallisesti merkittävä yksityinen arkistoaineisto.

Yksityisarkistojen neuvottelukunta kokoontui torstaina 22.9. käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön yksityisarkistostrategian etenemistä, suunnittelemaan paneelikeskustelua 2.11. sekä keskustelemaan siitä, miten pystyä määrittelemään kansallisesti merkittävä yksityinen arkistoaineisto.

Sami Niinimäki esitteli neuvottelukunnalle OKM:n 30.8. järjestämän työpajan antia yksityisarkistostrategian valmistelulle. Esille nousi neljä teemaa, joista työpajoissa erityisesti keskusteltiin elokuussa: rahoitushaasteet, yhteistyö ja näkyvyys yksityisarkistoaineiston tunnettuuden ja merkityksen esille tuomiseksi, digitaalisuuden eteneminen ja hyödyntäminen sekä lainsäädännön haasteet ja kehittäminen. Ensimmäinen strategialuonnos saadaan nähtäväksi lokakuun lopulla kuulemistilaisuudessa. 

Yksityisarkistojen neuvottelukunta järjestää keskiviikkona 2.11. paneelikeskustelun, jossa OKM:n edustaja sekä pääjohtajat Kansallisarkistosta, Museovirastosta ja Kansalliskirjastosta keskustelevat yksityisarkistoista ja niiden merkityksestä. Paneelikeskustelun tarkemmat teemat valmistellaan neuvottelukunnan piirissä. 

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin kansallisesti merkittävä -käsitteen määrittelystä ja soveltamisesta yksityisarkistojen hankinnassa. Objektiivista määritelmää ei ole olemassa, koska kyse on aina esimerkiksi aikaan sidotusta tulkinnasta. Silti arkistojen tulisi pystyä kertomaan asiakkaille ja muille kiinnostuneille arvonmäärityksen linjauksensa ja hankintakriteerinsä. 

Yksityisarkistojen neuvottelukunta kokoontuu toimikautensa päätteeksi vielä viimeiseen kokoukseensa marras-joulukuussa.

Arkistoinnin ohjaus