Ajoneuvojen kantakorttien digitointiprojekti

Vuoden 2019 alusta alkoi Ajoneuvojen kantakorttien digitointiprojekti (AKD), jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman kattavasti digitoitua nykypäivään säilyneet moottoriajoneuvojen historiaa valottavat rekisterikantakortit.

Ajatus aineiston digitoinnista syntyi tieliikenteen valtakunnallisen erikoismuseon Mobilian ehdotuksesta tehdä yhteistyötä Kansallisarkiston kanssa. Yhteistyö käynnistyi vuoden 2017 lopulla, minkä jälkeen Mobilia alkoi kartoittaa ajoneuvokerhojen halukkuutta lähteä mukaan projektiin. Kansallisarkisto vastaavasti aloitti projektin esisuunnitelman laadinnan.

Projektin suunnitteluun lähti mukaan myös Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry. Kansallisarkiston, Mobilian ja SAHK ry:n välille on tehty kumppanuusyhteistyösopimus, minkä avulla luodaan keskeiset puitteet projektin toteuttamiselle.

Projektille on varattu aikaa vuoden 2024 loppuun, ja sen yhteydessä digitoidaan mahdollisuuksien mukaan SAHK ry:n paikalliskerhojen ja Mobilian ajoneuvokortit sekä Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n Helsingin jaoston eli Stadin Pärtsäreiden moottoripyöriä koskevat kantakortit.

Suomessa valtakunnallinen ajoneuvojen rekisteröinti aloitettiin läänikohtaisena vuonna 1922. Aluksi vuosina 1922–1929 rekisteröinnit kirjattiin rekisteröintikirjoihin, minkä jälkeen otettiin käyttöön kantakortit, joita käytettiin Ajoneuvorekisterikeskuksen perustamiseen, vuoteen 1966, asti. Tiedot kirjattiin ajoneuvotyyppien mukaisesti rekisterinumerojärjestykseen.

Kaiken kaikkiaan ajoneuvojen kantakortteja on säilynyt arviolta noin kaksi miljoonaa kappaletta. Niitä on Kansallisarkiston, Mobilian, SAHK ry:n kerhojen ja Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n Helsingin jaoston hallussa.

Kansallisarkisto toteuttaa digitoinnin ja huolehtii digitaalisen aineiston säilyttämisestä ja käytettäväksi antamisesta tietosuoja huomioiden. Analogiset aineistot palautetaan digitoinnin jälkeen takaisin ajoneuvokerhoille.

Lisätietoja