Hyppää sisältöön

Kansallisarkisto jatkaa massadigitointia ilman pysyvää rahoitusta

Julkaisuajankohta 4.12.2023 10.53
Tiedote
Kaksi ihmistä tietokoneen näytön ääressä, näytöllä näkyy digitoitujen aineistojen tietoja.

Kansallisarkistolle ei ole osoitettu vuoden 2024 talousarvioesityksessä tai täydentävässä esityksessä rahoitusta valtion viranomaisten paperiaineistojen massadigitoinnin jatkamiseen. Kymmenien viranomaisten jo käynnistyneet ja suunnitellut aineistosiirrot Kansallisarkistoon massadigitoitavaksi joudutaan sen vuoksi keskeyttämään toistaiseksi.

Kansallisarkistolle ei ole osoitettu vuoden 2024 talousarvioesityksessä tai täydentävässä esityksessä rahoitusta valtion viranomaisten paperiaineistojen massadigitoinnin jatkamiseen. Kymmenien viranomaisten jo käynnistyneet ja suunnitellut aineistosiirrot Kansallisarkistoon massadigitoitavaksi joudutaan sen vuoksi keskeyttämään toistaiseksi.

Kansallisarkisto ottaa valtionhallinnon arkistoitavat asiakirjat vastaan nykyisin pääsääntöisesti yksinomaan digitaalisessa muodossa, joten paperiarkistojen digitointi on edellytyksenä niiden vastaanottamiselle. Kansallisarkisto on toteuttanut erillisrahoituksella valtion viranomaisten paperiaineistojen massadigitointia vuodesta 2020 alkaen. Massadigitoinnin tavoitteena on tukea hallinnon digitalisoitumista ja mahdollistaa valtionhallinnon virastojen luopumisen omista paperiarkistoistaan kustannustehokkaasti ja keskitetysti. Massadigitoinnin rahoitus on mahdollistanut vuosittain noin 2 000 hyllymetrin siirtämisen Kansallisarkistoon ja muuttamisen digitaaliseen muotoon. Aineiston paperinen muoto hävitetään digitoinnin jälkeen.  

Kansallisarkisto jatkaa valtiovarainministeriön tuottavuusrahoituksella eräiden viranomaisten aineistojen digitointia vuosina 2024–2026. Rahoitus on myönnetty erilliseen hankkeeseen ja se on määräaikainen. Hankkeessa digitoidaan vain siinä mukana olevien viranomaisorganisaatioiden aineistoja. Hankkeen ansiosta massadigitoinnin nykyisen tuotantoympäristön ylläpito ja toiminnan jatkuvuus Kansallisarkistossa on turvattu toistaiseksi.

Kansallisarkisto edistää yhä pysyvän rahoituksen saamista massadigitoinnille tulevissa talousarvioesityksissä, sillä arkistoitavien aineistojen siirtäminen Kansallisarkistoon edellyttää toiminnan ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta. Kansallisarkisto selvittää myös muita rahoitusmahdollisuuksia. Massadigitoinnin toteuttaminen pelkällä hankerahoituksella on kuitenkin pidemmällä tähtäimellä haastavaa.  

Kansallisarkisto tarjoaa viranomaisille mahdollisuutta siirtää aineistojaan Kansallisarkistoon maksulliseen säilytykseen tai digitoitaviksi maksua vastaan. Siirtävä viranomainen vastaa tällöin kaikista kustannuksista.

Lisätiedot:

Arkistoinnin ohjaus