Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi

Julkaisuajankohta 2.6.2023 15.02
Tiedote

Kansallisarkiston yhteydessä toimiva yksityisarkistojen neuvottelukunta pyytää kommentteja luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi.

Kansallisarkiston yhteydessä toimiva yksityisarkistojen neuvottelukunta pyytää kommentteja luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi.

Lausuntopyyntöön pääset tästä.

Valmisteilla oleva strategia kohdentuu yleisesti yksityisarkistotoimintaan eikä se ole yksittäisten yksityisarkistojen strategia, mutta jokainen yksityisarkistotoimija voi laatia yleisen strategian pohjalta oman toimintastrategiansa.

Tausta

Yksityinen arkistotoiminta kohdistuu yksityishenkilöiden, yhteisöjen, sukujen ja muiden yksityisten toimijoiden tuloksena syntyneeseen arkistoaineistoon. Se on tärkeä osa kansallista asiakirjallista, audiovisuaalista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä tutkimuksen infrastruktuuria. Arkistoivilla aineistoilla tulee olla tutkimuksellista ja/tai kulttuuriperintöarvoa.

Arkistolain piirissä olevien aineistojen käsittely (kuten viranomaisaineistot ja julkisen tehtävän hoidosta kertyneet aineistot) ei ole yksityisarkistotoimintaa. Yksityisarkistotoimijat käsittelevät aineistoja yleisen edun mukaisesti ja yleishyödyllisesti, jolloin esimerkiksi aineistoihin sisältyvien henkilötietojen käsittely on mahdollista tietosuojasäätelyn ja muun lainsäädännön puitteissa.

Muuttunut toimintaympäristö edellyttää yksityisarkistotoiminnan ja -palveluiden kehittämistä ja yhteistyötä. Talouden supistuvien reunaehtojen vuoksi suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja uusien rahoituslähteiden kartoittamista on lisättävä. Yhteistyö ja toimintojen kehittäminen yhdessä parantavat yksityisarkistotoiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. 

Yksityisarkistostrategia pohjautuu OKM:n kulttuuriperintöstrategiaan ja KAM-sektorin kokonaisarkkitehtuuriin, ja se valmistellaan yhteistyössä yksityisarkistotoimijoiden kanssa.

Yksityisarkistostrategian taustalla on Arkistoverkoston laatima nykytilan selvitys  "Yksityisarkistotoiminta Suomessa ” (2023, pdf), jossa kuvataan yksityisarkistotoimijat ja -aineistot, digitaaliset aineistot ja palvelut, toiminnan vaikuttavuus ja aineistojen käyttö, toimintaan vaikuttava lainsäädäntö, yhteistyöverkostot sekä yksityisarkistotoiminnan edunvalvonta. 

Tavoitteet

Kommenttikierroksella saatua palautetta käytetään yksityisarkistotoiminnan strategian viimeistelyssä. Strategian viimeistelee palautteen pohjalta yksityisarkistojen neuvottelukunta. Strategia tullaan julkaisemaan syksyllä 2023.

Lisätietoja:

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Henriksson, juha(at)musiikkiarkisto.fi

Arkistoinnin ohjaus