Hyppää sisältöön

Työryhmä selvittää kansallisten tietovarantojen keskitettyä arkistointia

Julkaisuajankohta 14.2.2023 14.21
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä kuntien sähköisten tietoaineistojen arkistoinnissa ja siirtämisessä Kansallisarkiston keskitettyyn sähköisen arkistoinnin palveluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä kuntien sähköisten tietoaineistojen arkistoinnissa ja siirtämisessä Kansallisarkiston keskitettyyn sähköisen arkistoinnin palveluun.

Työryhmän tehtävänä on tuottaa tilannekuva tietovarantoihin sisältyvien tietoaineistojen säilytyksen ja arkistoinnin toteutuksesta, keskitetyn arkistoinnin mahdollisuuksista sekä tiekartta tulevista pilottihankkeista ja niiden edellyttämästä resursoinnista.

Kansallisia tietovarantoja ovat mm. opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto Koski, ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmä VATI sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ. Suuri osa tietovarantojen sisältämistä arvokkaista tiedoista tuotetaan kunnissa. Tällä hetkellä samoja tietoaineistoja säilytetään sekä kansallisissa tietovarannoissa että kuntien tietojärjestelmissä, johtuen tietovarantojen ominaisuuksista ja lainsäädännön linjauksista. Työryhmän tavoitteena on selvittää ratkaisuja, joiden avulla tietojen päällekkäisestä säilyttämisestä voidaan luopua, kuntien tiedonhallintaa voidaan yksinkertaistaa ja tietoaineistojen keskitetty arkistointi ratkaista.

Työryhmä koostuu eri hallinnonalojen, kuntien, Kuntaliiton, Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan sekä Kansallisarkiston edustajista ja sen toimikausi on 1.1.–31.5.2023.

Kansalliset tietovarannot ja arkistointi -työryhmä

Lisätietoja työryhmän toiminnasta antaa:

Puheenjohtaja, ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0157, [email protected]

Varapuheenjohtaja, johtaja Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto, puh. 029 533 7234, [email protected]

Lähde: OKM:n tiedote.

Arkistoinnin ohjaus