Hyppää sisältöön

Kirjoituskutsu Pohjoismaisille arkistopäiville 2025

Julkaisuajankohta 4.7.2024 14.08
Tiedote

Esitykset ohjelmasta toimitettava 1.9.2024 mennessä.

Pohjoismaiset arkistopäivät pidetään joka kolmas vuosi yhteistyössä viiden pohjoismaisen kansallisarkiston kanssa. Konferenssi on tärkeä kokoontumispaikka kaikille, jotka työskentelevät arkistojen ja tiedonhallinnan parissa Pohjoismaissa. 

Konferenssin ohjelmatoimikunta on esittänyt avoimen esityskutsun tapahtumaan liittyen. Pohjoismaisten arkistopäivien 2025 teemana on ”Arkistojen merkitys yhteiskunnassa”.

Arkistojen merkitys yhteiskunnassa

Arkistoilla on keskeinen rooli yhteiskunnan kollektiivisena muistina. Ne varmistavat julkisen ja yksityisen sektorin tärkeiden dokumenttien ja tietojen säilymisen tulevia sukupolvia varten. Säilyttämällä luotettavaa tietoa historiallisista tapahtumista, oikeudellisista asiakirjoista ja yhteiskunnallisesta kehityksestä, arkistot vahvistavat osaltaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja kulttuuri-identiteettiämme.

Arkistot muodostavat myös tutkimuksen ja opetuksen perustan, ja ne toimivat sekä julkisten laitosten että yksityishenkilöiden tiedonlähteinä. Säilyttämällä tietoa arkistot tuottavat avoimuutta ja vastuullisuutta, mikä edistää luottamusta yhteiskunnassa. Lisäksi arkistoilla on tärkeä rooli kriisitilanteissa, sillä ne säilyttävät olennaisia tietoja, joita voidaan käyttää jälleenrakentamisen ja menneisyydestä oppimisen apuna.

Keskiössä arkistojen turvaaminen ja potentiaali sekä uudet teknologiset mahdollisuudet

Järjestelytoimikunta pyytää ehdotuksia lyhyistä tai pidemmistä ohjelmanumeroista esitelmien, paneelikeskustelujen ja työpajojen muodossa. 

Konferenssin aikana teemaa käsitellään kolmen osa-alueen kautta:

Arkistojen turvaaminen epävarmoina aikoina

Epävarmoina aikoina toimenpiteet arkistojen turvaamiseksi ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Ohjelmaehdotukset, joissa käsitellään uhkien, kuten kyberhyökkäysten, ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien, hallintaa ovat tervetulleita.

Kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden välisen yhteistyön merkitys on tässä yhteydessä mielenkiintoinen. Toinen tärkeä kysymys on, miten arkistolaitokset ja muut arkistoja hallinnoivat tahot reagoivat talouden laskusuhdanteisiin. Ohjelmaehdotukset, joissa käsitellään arkaluonteisten tietojen suojaamista samalla varmistaen niiden saatavuus ja eheys ovat myös kiinnostavia.

Arkistojen mahdollisuudet

Arkistot sisältävät valtavia tietomääriä, joilla on paljon potentiaalia edistää uutta tietoa yhteiskunnassa. Uudet teknologiset menetelmät helpottavat huomattavasti tämän materiaalin hyödyntämistä. Miten voimme hyödyntää näitä mahdollisuuksia monitieteellisesti? Miten voimme varmistaa, että data ja arkistoaineistot ovat laajojen käyttäjäryhmien saatavilla ja hyödynnettävissä?

Arkistojen arvo liittyy läheisesti niiden käyttöön ja jakamiseen yhteiskunnassa. Järjestelytoimikunta toivoo ohjelmaehdotuksia, joissa keskitytään siihen, miten arkistoja ja niiden sisältämää tietoa voidaan parhaiten hyödyntää. Kiinnostavaa on esimerkiksi, miten standardointi digitaalisella aikakaudella voi lisätä tietojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä. Kansainvälisiä ja kansallisia standardeja käsittelevät ehdotukset ovat tärkeitä.

Toiveissa on myös ohjelmaehdotuksia, joissa käsitellään, miten dataa voidaan tehdä saataville tieteidenväliseen tutkimukseen. Esimerkit innovatiivisista hankkeista ja yhteistyöstä muiden kulttuurilaitosten, kuten kirjastojen ja museoiden, kanssa ovat myös erittäin kiinnostavia. Lisäksi ohjelmaehdotukset kestävästä tiedonhallinnasta, mukaan lukien ympäristöystävälliset strategiat ja teknologiset ratkaisut energiankulutuksen vähentämiseksi ovat tervetulleita.

Uudet teknologiset mahdollisuudet

Maailmassa, jossa tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti, kohtaamme ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja haasteita.

Tähän liittyen etsinnässä on ohjelmaehdotuksia, joissa tarkastellaan uusia teknologisia mahdollisuuksia suurten tietomäärien hallintaan, pitkäaikaissäilytykseen ja saatavuuden parantamiseen. Millaisia tarpeita standardoinnille ja tiedonhallinnalle on yhdenmukaisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi? Miten tekoäly, kielimallit ja koneoppiminen vaikuttavat asiaan? Miten tietoa voidaan tarjota saataville ja hyödyntää monitieteisessä tutkimuksessa tekoälyn avulla, samalla säilyttäen yksityisyys sekä eettiset ja arkistointiin liittyvät periaatteet?

Toinen olennainen alue on uuden teknologian käyttö julkishallinnossa ja yksityisellä sektorilla. Tekoälyä käytetään nykyään ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosesseissa. Miten tämä dokumentoidaan? Ja mitä se tarkoittaa arkistojen myöhemmän käytön kannalta? Missä määrin tätä säännellään nykyisellä lainsäädännöllä, ja mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet?

Esityksen toimittaminen

Tämä on loistava tilaisuus kaikille arkistojen ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville jakaa kokemuksiaan, oivalluksiaan ja näkemyksiään pohjoismaisen yleisön kanssa. Toimikunta etsii kiinnostavia ja innovatiivisia puheenvuoroja, joissa teemaa käsitellään eri näkökulmista.

Käytä tästä linkistä aukeavaa vastauslomaketta (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan) ja lähetä ohjelmaehdotuksesi yhdessä henkilökuvan kanssa. Vastaukset tulee lähettää osoitteeseen Nordic Archive Days, Program Committee, attention: Ole Gausdal, sähköposti: [email protected]. Määräaika: 1. syyskuuta 2024.

Pohjoismaisten arkistopäivien ohjelmakomiteaan kuuluvat: Annette Kornerup (Tanska), Hanna Erkko (Suomi), Heiðar Lind Hansson (Islanti), Maria Larsson Östergren (Ruotsi) ja Ole Gausdal (Norja).

Alkuperäisen kirjoituskutsun löydät täältä. (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan.)

Tiedote