Pandemia-ajan tietojen arkistointi

Koronapandemia (COVID-19) vaikuttaa suuresti koko yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Pandemia-aikana kertyneet tietoaineistot ja asiakirjat ovat yhteiskunnallisesti niin merkittäviä, että ne tulee ottaa kattavasti talteen, jotta meillä on tulevaisuudessa kokonaiskuva kriisin kohtaamisesta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan. Myös Unescon alainen Kansainvälinen arkistojen neuvosto (International Council of Archives) on korostanut arkistojen, asiakirjallisen kulttuuriperinnön ja hyvän asiakirjahallinnan merkitystä pandemia-aikana.

Kansallisarkisto on määrännyt antamillaan seulontapäätöksillä arkistolliselta arvoltaan merkittävät julkisen hallinnon tietoaineistot ja asiakirjat arkistoitavaksi. Näihin sisältyy melko kattavasti myös koronapandemian kannalta keskeisten tehtävien tietoja.

Kansallisarkisto katsoo kuitenkin tarpeelliseksi arvioida, sisältyykö normaalioloissa määräajan säilytettäviin tietoaineistoihin ja asiakirjoihin koronapandemian tutkimuksen ja muun käytön kannalta arvokkaita tietosisältöjä. Samalla kartoitetaan tehtävät, joista kertyy tietoja pandemiasta ja pandemia-ajasta, mutta joille ei ole aiemmin tehty arvonmääritystä. 

Kansallisarkisto on selvittänyt laajalla julkishallinnon toimijoille suunnatulla kyselyllä koronapandemia-ajan tietojen arkistoinnin laajentamisen tarvetta julkishallinnossa. Kerättyjen tietojen perusteella on valmistunut raportti (pdf, päivitetty 15.2.2022).

Arkistoinnin laajentamiseen päätyneiden toimijoiden tulee tehdä seulontaesitykset Kansallisarkistolle. Näiden toimijoiden arkistoitavaksi esittämät tietoaineistot ja asiakirjat täydentävät ja monipuolistavat tietoja pandemiasta ja pandemia-ajasta.

Tehtävän sisältö ja alustava aikataulu on kuvattu tarkemmin ohjeessa Koronapandemia-ajan tietojen arkistointi julkisessa hallinnossa (KA/2429/07.01.01.00/20211) (pdf). Jatkotoimenpiteet ja tarkennettu aikataulu on kuvattu em. raportin luvussa 4.

Arviointitehtävän ohjaus ja neuvonta

Kansallisarkiston viranomaispalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelu antaa tarvittaessa lisäohjeita ja neuvoja arviointityöhön. Lisätietokyselyt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]i.

Pandemiakyselyn usein kysyttyjä kysymyksiä