Hyppää sisältöön

Kansallisarkiston aineistoille pysyvät tunnisteet – nimiavaruus on URN:NAN

Julkaisuajankohta 28.9.2023 14.23
Tiedote

Pysyvät tunnisteet varmistavat digitaalisen aineiston löydettävyyden ja linkitettävyyden tulevaisuudessa.

Kansallisarkisto on ottamassa aineistolleen käyttöön pysyvät tunnisteet. 

Pysyvät tunnisteet annetaan ensin aineistokokonaisuus-, sarja- ja arkistoyksikkötasoille. Muulle aineistolle – kuten yksittäisille digitaalisille kuville – tunnisteet annetaan myöhemmässä vaiheessa. 

Osana käyttöönottoa Kansallisarkisto rekisteröi arkistoaineiden tunnisteiksi uuden URN:NAN-nimiavaruuden. NAN on lyhenne sanoista National Archive Number, ja tunniste on tarkoitettu nimenomaisesti arkistoaineistolle. 

Pysyvä URN:NAN-tunnus rakentuu maakohtaisesti urn:nan-alkuosasta, jota seuraa kaksoispisteellä erotettuna kaksikirjaiminen ISO-maakoodi (ISO 3166). Suomalaiset tunnukset saavat siis alkuosan urn:nan:fi.

Maatunnuksien alle voidaan pienempiä alinimiavaruuksia, kuten esimerkiksi ”ka”-alinimiavaruus tunnukselle urn:nan:fi:ka. Alinimiavaruuden tunnuksen perään väliviivalla eroteltuna liitetään tunnus joka yksilöi aineiston tämän alinimiavaruuden sisällä, esimerkiksi urn:nan:fi:ka-12345

Käyttäjille Kansallisarkiston pysyvät tunnisteet näyttäytyvät yleisesti muodossa, joka sisältää myös ensimmäisenä elementtinään uudelleenohjaus- eli resolveripalvelimen osoitteen (urn.fi), esimerkiksi http://urn.fi/urn:nan:fi:ka-12345.

Uudelleenohjauspalvelimelle sekä arkiston omiin järjestelmiin tehtävien muutosten suunnittelu aloitetaan syksyn aikana, ja tavoitteena on saada toteutus valmiiksi vuoden 2024 aikana. Pysyvät tunnisteet tulevat asiakkaille näkyviin Astia-järjestelmään, ja niiden käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.

Yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa syvennetään

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) hyväksyi Kansallisarkiston hakemuksen uudeksi Uniform Resource Name (URN) -nimiavaruudeksi elokuun alussa. Tunnuksen rekisteröintiin Kansallisarkisto sai merkittävää asiantuntija-apua Kansalliskirjastolta.

URN:NAN rakennettiin syntaksiltaan teknisesti mukailemaan Kansalliskirjaston vuonna 2001 rekisteröimää URN:NBN (National Bibliography Number) -nimiavaruutta. Merkittävin ero NBN- ja NAN-tunnusten käytössä on niiden soveltamisala. 

Yhteistyötä pysyvien tunnusten osalta syvennetään edelleen. Kansallisarkiston URN:NAN-tunnukset tullaan uudelleenohjaamaan eli resolvoimaan Kansalliskirjaston ylläpitämällä urn.fi-palvelimella. Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto osallistuvat myös tänä vuonna järjestäytyvään Kansalliseen pysyvien tunnisteiden työryhmään, joka koordinoi kansallista pysyvien tunnisteiden kenttää.

Suomen URN:NAN-alinimiavaruuksia hallinnoi Kansallisarkisto, mutta tunnusjärjestelmä on globaali ja vapaasti käyttöön otettavissa. Muiden maiden kansallisarkistot voivat halutessaan myöntää URN:NAN-tunnuksia omalla ISO-maakoodillaan.

Eri maiden kansallisarkistot hallinnoivat omia URN:NAN-nimiavaruuksiaan itsenäisesti, ja niiden sisäiset nimeämiskäytännöt ovat kunkin maan itse päätettävissä. Kansallisarkistot voivat myös luoda alinimiavaruuksia muiden kansallisten arkistoalan toimijoiden käyttöön. 

Pysyvät tunnisteet ovat tutkimukselle välttämättömiä

Pysyvät tunnisteet ovat muodostuneet modernille tieteelliselle tutkimukselle välttämättömiksi. Ne varmistavat digitaalisen aineiston löydettävyyden ja linkitettävyyden tulevaisuudessa. Täten ne myös turvaavat tutkimustulosten toistettavuuden ja luotettavuuden.

Pysyvät tunnisteet ovatkin esimerkiksi kestävän digitaalisen tutkimuksen FAIR-periaatteissa näkyvästi esillä, ja käytännössä niiden toteuttamisen pohjaedellytys.   

Kansallisarkistojen aineistojen suhteen pysyvät tunnisteet tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden viitata luotettavasti jatkuvasti kasvavaan sähköiseen aineistomassaan sen eri muodoissa. Tunnisteita ylläpidetään omassa järjestelmässään, ja niiden pysyvyys ja toimivuus taataan.

Tunnisteiden käyttöönoton myötä Kansallisarkiston asiakkaat voivat luottaa siihen, että aineisto on jatkossakin löydettävissä ja käytettävissä huolimatta siitä, onko aineistoa tarjoava järjestelmä muuttunut.

Lisätietoja

Tiedote