Hoppa till innehåll

Beständiga identifierare för Riksarkivets material – namnrymden URN:NAN

Utgivningsdatum 28.9.2023 14.23 | Publicerad på svenska 5.10.2023 kl. 15.05
Pressmeddelande

Pysyvät tunnisteet varmistavat digitaalisen aineiston löydettävyyden ja linkitettävyyden tulevaisuudessa.

Riksarkivet håller på att införa beständiga identifierare för sitt material. 

Beständiga identifierare ges först på materialhelhets-, serie- och arkivenhetsnivå. För annat material – till exempel enskilda digitala bilder – fastställs identifierare i ett senare skede. 

Som en del av införandet registrerar Riksarkivet den nya namnrymden URN:NAN som identifierare för arkivmaterial. NAN är en förkortning av National Archive Number, och identifieraren är uttryckligen avsedd för arkivmaterial. 

Beständiga URN:NAN-identifierare består landspecifikt av ett urn:nan-förled, följt av ett kolontecken och en tvåbokstavig ISO-landskod (ISO 3166). De finländska identifierarna får alltså förledet urn:nan:fi.

Under landsidentifierarna kan mindre undernamnrymder skapas, till exempel undernamnrymden ”ka” till identifieraren urn:nan:fi:ka. Efter undernamnrymdsidentifieraren fogas med ett bindestreck en identifierare som specificerar materialet inom undernamnrymden, till exempel urn:nan:fi:ka-12345. 

För användare visas Riksarkivets beständiga identifierare allmänt i ett format som även som första element innehåller adressen till omdirigeringsservern alltså resolverservern (urn.fi), till exempel http://urn.fi/urn:nan:fi:ka-12345.

Planeringen av de ändringar som görs i resolverservern och arkivets egna system inleds under hösten och målet är att slutföra genomförandet under 2024. De beständiga identifierarna kommer att visas för kunder i systemet Astia, och det informeras separat om deras införande.

Samarbetet med Nationalbiblioteket fördjupas

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) godkände Riksarkivets ansökan om att bli en ny Uniform Resource Name (URN)-namnrymd i början av augusti. 

Riksarkivet fick betydande experthjälp av Nationalbiblioteket för registreringen av identifieraren. Syntaxen i URN:NAN skapades för att tekniskt efterlikna namnrymden URN:NBN (National Bibliography Number) som registrerades av Nationalbiblioteket 2001. Den största skillnaden mellan användningen av NBN- och NAN-identifierare är deras tillämpningsområden. 

Samarbetet kring beständiga identifierare kommer att fördjupas ytterligare. Riksarkivets URN:NAN-identifierare kommer att omdirigeras eller resolveras på en urn.fi-resolverserver som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Riksarkivet och Nationalbiblioteket deltar också i den nationella arbetsgruppen för beständiga identifierare som organiseras även i år och samordnar det nationella området för beständiga identifierare.

Finlands URN:NAN-undernamnrymder förvaltas av Riksarkivet, men identifierarsystemet är globalt och kan fritt tas i bruk. Nationella arkiv i andra länder kan om de så önskar bevilja URN:NAN-identifierare med sin egen ISO-landskod.

Nationella arkiv i olika länder förvaltar sina egna URN:NAN-namnrymder självständigt och varje land får själv bestämma om deras interna förfaranden för att fastställa identifierare. Nationella arkiv kan också skapa undernamnrymder för andra nationella aktörer inom arkivbranschen. 

Beständiga identifierares betydelse för forskning

Beständiga identifierare har blivit nödvändiga för modern vetenskaplig forskning. De säkerställer att digitalt material kan hittas och länkas i framtiden. Därmed tryggar de också möjligheten att upprepa undersökningsresultat och säkerställa resultatens tillförlitlighet.

I Fair-principerna för hållbar digital forskning behandlas beständiga identifierare på ett framträdande sätt och i praktiken är identifierarna en grundläggande förutsättning för att principerna ska kunna följas.   

I fråga om Riksarkivets material ger beständiga identifierare användare en möjlighet att på ett tillförlitligt sätt hänvisa till arkivets ständigt växande elektroniska materialmassa i dess olika former. Identifierarna upprätthålls i ett eget system, och deras varaktighet och funktion garanteras.

I och med införandet av identifierarna kan Riksarkivets kunder lita på att materialet även i fortsättningen kan hittas och användas, oavsett om det system som tillhandahåller materialet har ändrats.

Pressmeddelande