Hyppää sisältöön

Vastuullisuusraportti 2022

Julkaisuajankohta 3.5.2023 11.49
Tiedote

Kansallisarkisto 2023

Kansallisarkisto huolehtii yhdessä muiden viranomaisten kanssa siitä, että Suomen asiakirjallinen kulttuuriperintö tallennetaan digitaalisesti ja saatetaan yhä laajempaan käyttöön. Aineistojen parantuva hyödynnettävyys tukee tutkimustoimintaa, tietoon perustuvaa toimintatapaa ja sivistystä. Se lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, vahvistaa demokratiaa, luo edellytyksiä merkitykselliselle elämälle sekä tukee luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Kansallisarkisto panosti vahvasti varautumistyöhön kansallisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Yhteistyötä tehtiin kulttuuriperimän suojaamiseksi myös kansainvälisissä yhteyksissä. Oman henkilöstön turvallisuusosaamista parannettiin koulutuksella ja harjoitustoiminnalla.

Kansallisarkisto on valinnut seuraavat oman toimintansa näkökulmasta merkittävimmät YK:n Agenda 2030:n mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet:

  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (tavoite 16)     
  • Hyvä koulutus (tavoite 4)
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8)
  • Ilmastotekoja (tavoite 13)
  • Yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17)

Näille tavoitteille ja niiden alatavoitteille on pyritty määrittelemään mittareita, joilla tavoitteiden edistämistä voidaan osoittaa.

Tutustu tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen tarkemmin Kansallisarkiston vastuullisuusraportista 2022 (pdf)

Julkaisu