-

Bildkällor

Människofigurer och en arkivboxfigur

THL 2023, beställningsarbete Viestintätoimisto Drum

Grafer

THL 2023

Fotografier och andra illustrationer

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.