Hyppää sisältöön

Suositus SÄHKE2-metatietomallin hyödyntämisestä on julkaistu

Julkaisuajankohta 4.1.2023 12.00

Kansallisarkiston SÄHKE2-määräyksen ylläpito ja voimassaolo on päättynyt 31.12.2022.

Kansallisarkiston SÄHKE2-määräyksen ylläpito ja voimassaolo on päättynyt 31.12.2022.

SÄHKE2 on julkishallinnon tiedonhallinnassa yleisesti käytössä. Sen sisältöä ja käytäntöjä voi hyödyntää myös määräyksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Hyödyntämistä tukee Kansallisarkiston uusi suositus SÄHKE2-metatietomallin hyödyntämisestä.

Suositus käsittelee SÄHKE2-määrityksiä erityisesti arkistoinnin näkökulmasta sekä kommentoi SÄHKE2-metatietomallia (versio 1.3) lainsäädännön muutoksiin liittyvillä huomioilla. Suositus on tarkoitettu arkistoinnin ja arkistosiirtojen suunnittelun ja toteutuksen tueksi niille toimijoille, jotka hyödyntävät SÄHKE2:ta asiankäsittelyssä ja asiakirjahallinnassa.

SÄHKE2 on tuettu siirtorakenne, kun arkistoitavia tietoaineistoja siirretään Kansallisarkistoon.

Sähke2-määräyksen myötä kumoutuivat myös siihen sisältyvät määräykset hävitysluetteloiden sekä asiakirjallisten tietojen käsittelyn ja asiakirjojen metatietojen pysyvästä säilyttämisestä. Asiankäsittelyn rekisteröintitietojen pysyvästä säilyttämisestä (arkistoinnista) päätetään 1.1.2023 alkaen seulontapäätöksissä tehtäväkohtaisesti arvonmääritys- ja seulontapolitiikassa (pdf) esitettyihin kriteereihin pohjautuen. Lähtökohtana on rekisteröintitietojen arkistointi. Hävittämisluetteloiden ja tuhoamista koskevien tietojen osalta noudatetaan annettuja seulontapäätöksiä.

SÄHKE2 (Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen, AL/9815/07.01.01.00/2008) tuli voimaan 1.1.2009. Määräys annettiin arkistolain (831/1994) ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) nojalla.

Asiakirjojen ruotsinkieliset käännökset julkaistaan alkuvuoden 2023 aikana.

Lisätietoa

Arkistoinnin ohjaus