Hoppa till innehåll

Ändringar i Samearkivets verksamhet från 1.6.

Utgivningsdatum 28.4.2023 9.26
Pressmeddelande
Saamelaisarkisto sijaitsee Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

De som använder forskarsalen samt besöker bör i god tid kontakta Samearkivet.

Sonja Tanhua som sedan augusti 2022 verkat som ställföreträdande arkivarie vid Samearkivet fortsätter fram till slutet av 2023. 

Det sker dock ändringar i Samearkivets verksamhet och öppettiderna för forskarsalen under tiden 1.6–31.12.2023, eftersom Tanhuas arbete huvudsakligen förläggs till Uleåborg från och med den 1 juni. 

Under denna tid svarar man normalt på Samearkivets telefonnummer och e-postmeddelanden. Svar på begäranden om information ges som normalt och arkivarien kan nås på samma sätt som hittills. 

Samearkivets arkivarie strävar efter att besöka Enare med cirka 6 veckors intervall eller vid behov. De som använder forskarsalen samt besöker bör i god tid kontakta Samearkivet så att besöken och användningen av material i forskarsalen kan ordnas så smidigt som möjligt.

Ändringen försämrar tillfälligt tillgången till forskarsalstjänster, men vi strävar efter att minimera de olägenheter som ändringen medför. Servicen återgår till det normala senast i början av 2024. 

Eventuella frågor kan sändas till [email protected].