Hoppa till innehåll

Databasen om krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939–1955 kommer att stängas

Utgivningsdatum 23.5.2024 9.31
Pressmeddelande

Senare kommer uppgifterna att göras öppet tillgängliga via Zenodo-tjänsten.

Databasen om krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939-1955 kommer att stängas fredagen den 24 maj.

Vi tar bort databasen av säkerhetsskäl. Tjänsten är tekniskt föråldrad och det är inte längre möjligt för Riksarkivet att upprätthålla den.

Senare kommer uppgifterna att göras öppet tillgängliga via Zenodo-tjänsten.

Databasen publicerades ursprungligen 2007 som ett resultat av ett forskningsprojekt av Riksarkviet. Den innehåller uppgifter om sovjetiska krigsfångar som dog under vinterkriget och fortsättningskriget.

Uppgifterna i databasen publiceras också i semantisk form på Aalto-universitetets webbplats.

Mer information

Pressmeddelande