Hoppa till innehåll

Riksarkivets beslut om IFC-informationsmodeller för byggnader

Utgivningsdatum 16.2.2023 12.56 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 14.20
Pressmeddelande

Riksarkivet har fattat ett beslut (KA/18770/07.01.01.03.02/2022) om i vilket format byggnadsinformations­modeller ska arkiveras.

Riksarkivet har fattat ett beslut (KA/18770/07.01.01.03.02/2022) om i vilket format byggnadsinformations­modeller ska arkiveras.

Med informationsmodellbaserade (på engelska Building Information Model, BIM) planer avses en helhet av byggnadsinformation i en maskinläsbar och interoperabel datastruktur. I strukturen ingår byggnadens läge, byggnadens geometri och form som tredimensionell modell samt byggnadens uppgifter. Informationsmodeller utnyttjas bland annat inom byggnadstillsyn vid hantering av byggnadsuppgifter och uppgifter under byggprocessen. 

I enlighet med beslutet är det format som ska arkiveras en EXPRESS-fil i ASCII-format som följer STEP-standarden (ISO-10303-21). IFC-filens version ska vara 4.0.2.1 (IFC4 ADD2 TC1, ISO 16739-1:2018). 

IFC (Industry Foundation Classes) är en öppen, programoberoende internationell standard för dataöverföring som definierar hur datakomponenter som motsvarar fysiska byggnadsdelar ska beskrivas. Den används i stor utsträckning för att byta information mellan programvaror från planeringsskedet till byggande och underhåll. IFC har standardiserats som ISO-standard [ISO 16739]. 

Beslut (KA/18770/07.01.01.03.02/2022) om i vilket format byggnadsinformationsmodeller ska arkiveras (pdf på finska)

Riksarkivet tar inte för närvarande emot informationsmodeller och meddelar senare om när modellerna kan tas emot. Aktuell information om de filformat som tas emot finns på Riksarkivets webbplats för Tjänsten för digital arkivering

Styrning av arkivering