Hoppa till innehåll

Arkiveringen av informationsmaterial från coronapandemitiden utreddes inom den offentliga förvaltningen

Utgivningsdatum 10.2.2022 11.57 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 8.56
Pressmeddelande

Riksarkivet har genom en omfattande enkät riktad till aktörer inom den offentliga förvaltningen utrett behovet av att utvidga arkiveringen av information från coronapandemitiden inom den offentliga förvaltningen. Utifrån den information som samlats in har en rapport nu färdigställts.

Riksarkivet har genom en omfattande enkät riktad till aktörer inom den offentliga förvaltningen utrett behovet av att utvidga arkiveringen av information från coronapandemitiden inom den offentliga förvaltningen. Utifrån den information som samlats in har en rapport nu färdigställts.

På grundval av svaren finns det inget behov av en storskalig utvidgning av arkiveringen, och majoriteten av de offentliga aktörerna har inte infört nya verksamheter till följd av pandemin. Endast en del av de viktigaste pandemiaktörerna (statliga myndigheter, kommuner med största befolkningsmängd) behöver utvidga omfattningen av arkiveringen.

Slutsatsen är att de gällande gallringsbesluten och de informationsmaterial och handlingar som enligt dem ska arkiveras i tillräcklig grad dokumenterar myndighetsverksamheten under coronapandemitiden. Riksarkivet behöver inte utfärda allmänna gallringsbeslut för hela den offentliga förvaltningen.

Aktörer som föreslagit utvidgad arkivering ska lämna in gallringsframställan till Riksarkivet. De informationsmaterial och handlingar som dessa aktörer föreslår att ska arkiveras kompletterar och berikar informationen om pandemin och pandemitiden.

Mer information:

Styrning av arkivering