Hoppa till innehåll

BBC:s finskspråkiga redaktions samling öppnas vid Riksarkivet

Utgivningsdatum 15.3.2022 13.12 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 10.49
Pressmeddelande

Riksarkivet och traditionsföreningen Bush Finns ry för den finskspråkiga redaktionen vid BBC publicerar i dag den 15 mars BBC:s finskspråkiga redaktions samling som grundats vid Riksarkivet. Samlingen innehåller bland annat radioprogram, manuskript, journalistiska anvisningar, administrativt material och fotografier.

Riksarkivet och traditionsföreningen Bush Finns ry för den finskspråkiga redaktionen vid BBC publicerar i dag den 15 mars BBC:s finskspråkiga redaktions samling som grundats vid Riksarkivet. Samlingen innehåller bland annat radioprogram, manuskript, journalistiska anvisningar, administrativt material och fotografier.

BBC:s finskspråkiga redaktions samling omfattar över 2 300 sidor av digitaliserade handlingar och till exempel fotografier av över hundra personer. Materialet har samlats in från före detta medarbetare i redaktionen och digitaliserats med hjälp av ett stipendium från Helsingin Sanomats Stiftelse.

BBC:s finskspråkiga redaktion började sända radioprogram från London den 18 mars 1940, endast fem dagar efter vinterkrigets slut. Det ursprungliga syftet med programmen var att förmedla nyheter, information och kommentarer till Finland som förlorat kriget och befann sig under krigscensur, dämma upp Tysklands inflytande i Finland och att stöda Finlands självständighet.

Den finskspråkiga redaktionen slutade sin verksamhet 1997. Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen och Sovjetunionens upplösning ansåg Storbritanniens utrikesministerium och BBC att det inte längre var nödvändigt att upprätthålla tjänsten.

En del av informationskriget mellan öst och väst

Under 57 år arbetade och assisterade över 150 personer i den finskspråkiga redaktionen. Huvuddelen var finländska journalister och annan redaktionspersonal. Många av dem har varit betydande samhälleliga påverkare och välkända journalister i finländska medier.

”Det var dags att göra det här, eftersom det i år har gått redan 25 år sedan redaktionen lades ner, och dess arbete riskerade att bli bara ett litet omnämnande i historieböckerna”, konstaterar Risto Uimonen, ordförande för Bush Finns ry.

BBC sände sådana nyheter om kriget och Sovjetunionen som de finländska tidningarna och Rundradion antogs undvika. Under kalla kriget framhävdes i BBC:s finskspråkiga program behovet av att hålla Finland i det västliga lägret och sympatiserande mot Storbritannien och dess kultur.

Materialet ger en god bild av den finskspråkiga redaktionens arbete och ställning i informationskriget mellan öst och väst samt av journalismen vid BBC. Riksarkivet har tidigare sparat en samling av Hillar Kallas, den första chefen för den finskspråkiga redaktionen.

Bilder från BBC:s finskspråkiga redaktions samling finns att ladda ner från Riksarkivets Flickr-tjänst

Mer information:

Pressmeddelande