Hoppa till innehåll

Beslut om varaktig förvaring av handlingar som bildas inom personalförvaltning och upphandlingsverksamhet

Utgivningsdatum 22.12.2022 12.31 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 12.39
Pressmeddelande

Riksarkivet har meddelat ett beslut 21.12.2022 om varaktig förvaring av handlingar och material som bildas inom den offentliga förvaltningens personalförvaltning och upphandlingsverksamhet (RA/19119/07.01.01.03.01/2022).

Riksarkivet har meddelat ett beslut 21.12.2022 om varaktig förvaring av handlingar och material som bildas inom den offentliga förvaltningens personalförvaltning och upphandlingsverksamhet (RA/19119/07.01.01.03.01/2022).

Beslutet tillämpas på handlingar och informationsmaterial som bildas från och med 1.1.2024 hos de arkivbildare som nämns i 1 § i arkivlagen. 

Syftet med beslutet är att i största möjliga utsträckning bestämma om varaktig förvaring (arkivering) och tidsbunden förvaring av handlingar och informationsmaterial som bildas inom den offentliga förvaltningens personalförvaltning och upphandlingsverksamhet. Ett viktigt syfte är även att minska onödig administrativ byråkrati och att nyttja informationshanteringsnämndens förvaringstidsrekommendation vid bevarandeanalysen och bedömningen av arkivvärdet. Aktörerna kan tillämpa Riksarkivets gallringsbeslut som sådant och behöver inte göra separata gallringsförslag till Riksarkivet.  

Det andra målet är att uppdatera bevarandeanalysen av handlingar och informationsmaterial som bildas inom personalförvaltning och upphandlingsverksamhet så att den motsvarar metoderna och kriterierna i den gällande bevarande- och gallringspolicyn som anpassats för en digital omvärld och för digital arkivering.  
 
Beslutet, promemorian och bilagorna har publicerats på Riksarkivets webbplats.

Eventuella frågor som gäller tillämpningen av beslutet kan skickas via e-post till [email protected]

Styrning av arkivering