Hoppa till innehåll

Hållbarhetsrapport 2023

Utgivningsdatum 26.4.2024 15.35 | Publicerad på svenska 24.5.2024 kl. 10.49
Pressmeddelande

Riksarkivets hållbarhetsrapport 2023 har nu publicerats. I rapporten beskrivs de mål som Riksarkivet har valt för att följa utvecklingen och hur dessa mål har uppnåtts år 2023

Riksarkivets hållbarhetsrapport 2023 har nu publicerats. I rapporten beskrivs de mål som Riksarkivet har valt för att följa utvecklingen och hur dessa mål har uppnåtts år 2023

Tillsammans med andra myndigheter ser Riksarkivet till att Finlands litterära kulturarv lagras digitalt och blir allt mer tillgängligt för en större publik. Den förbättrade användbarheten av materialet stöder forskningsverksamheten, den kunskapsbaserade verksamheten och bildningen. Detta ökar jämlikhet och delaktighet, stärker demokratin, skapar förutsättningar för ett meningsfullt liv och stöder ett förtroende för samhällsinstitutioner.

Mål och mätare

Under 2023 fortsatte Riksarkivet att satsa på beredskapsarbete med anledning av det anfallskrig som Ryssland startade 2022. Samarbete för att skydda det nationella dokumentära kulturarvet genomfördes också internationellt. Utbildningsaktiviteter genomfördes för att förbättra säkerhetskunskaperna hos vår personal.

Sett ur sitt eget perspektiv valde Riksarkivet följande mål som de viktigaste målen för hållbar utveckling i enlighet med FN:s Agenda 2030:

  • Fred, rättvisa och god förvaltning (mål 16)
  • God utbildning (mål 4)
  • Mänskligt arbete och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Klimatåtgärder (mål 13)
  • Samarbete och partnerskap (mål 17)

För dessa mål och deras delmål har man strävat efter att fastställa mätare, med vilka det går att mäta hur det målinriktade arbetet framskrider.

Läs mer om alla mål och deras förverkligande i Riksarkivets hållbarhetsrapport 2023 (pdf). Filen öppnas i en ny flik.

Pressmeddelande