Hoppa till innehåll

Kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården nu permanent sekretessbelagda

Utgivningsdatum 4.1.2024 10.56 | Publicerad på svenska 8.1.2024 kl. 13.59
Pressmeddelande

Den nya kunduppgiftslagen i kraft 1.1.2024 – konsekvenser för Riksarkivets verksamhet

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen 703/2023) har trätt i kraft 1.1.2024.

Enligt 4 § i kunduppgiftslagen är kunduppgifterna inom social- och hälsovården är permanent sekretessbelagda, det vill säga sekretessen upphör inte efter någon tidsfrist.

Sekretessen är absolut, så kunduppgifterna är permanent sekretessbelagda oberoende av bestämmelsen om upphörande av sekretess i 31 § i offentlighetslagen.

I praktiken betyder detta att de kundhandlingar inom socialvården och de journalhandlingar inom hälso- och sjukvården som överförts till Riksarkivet inte längre kan lämnas ut för personliga informationsbehov och släktforskning såsom tidigare var möjligt efter att det hade gått 50 år från personens död eller om det inte fanns vetskap om döden, så 100 år från handlingens datum. 

Kundhandlingar inom socialvården och journalhandlingar kan fortfarande lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistikföring när uppgifternas användningssyfte samt andra omständigheter som behövs för att utreda förutsättningar för utlämnandet av uppgifterna samt vid behov uppgifter om hur skyddet av uppgifterna ordnas har angetts

Uppgifterna om de åtkomstbegränsade material och journalhandlingar som innehåller kunduppgifter inom socialvården och som finns i Astia har ännu inte rättats för att motsvara kunduppgiftslagen. Rättelsearbetet håller på att beredas.
 

Mer information

Tomi Rasimus

Enhetschef
[email protected]
tel. 029 533 7089

Om ämnet på annat håll

Pressmeddelande