Hoppa till innehåll

Riksarkivet säger upp 12 anställda till följd av samarbetsförhandlingar

Utgivningsdatum 9.12.2022 12.19 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 12.21
Pressmeddelande

Riksarkivets samarbetsförhandlingar avslutades 28.11. Grunden till förhandlingarna var produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Det slutgiltiga anpassningsbehovet för 2023 är 800 000 euro.

Riksarkivets samarbetsförhandlingar avslutades 28.11. Grunden till förhandlingarna var produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Det slutgiltiga anpassningsbehovet för 2023 är 800 000 euro.

De åtgärder som vidtogs till följd av omställningsförhandlingarna berörde 29 personer. Av dem valde åtta uppsägningsersättning och 12 sades upp. Dessutom övergår nio personer inom organisationen till andra uppgifter eller till en ny arbetsgivare eller har kommit överens om att gå i pension. Uppsägningsgrunderna för de uppsagda personerna var omorganisering av uppgifterna, minskning av specialuppgifterna, effektivering av myndighetsstyrningen och utredningstjänsterna och inskränkning av kundservicen.

Hållbar grund för verksamheten med strukturella reformer

Riksarkivets verksamhet blir digital, och digitala tjänster är i fortsättningen arkivets primära servicekanal. Samtidigt har den ekonomiska situationen försämrats och man har inte kunnat uppnå de nödvändiga kostnadsbesparingarna utan personalminskningar.

Riksarkivets nya organisationsstruktur träder i kraft från början av 2023. De strukturella reformerna skapar en ekonomiskt hållbar grund för verksamheten. Den nya organisationen stöder verksamheten i den digitala miljön och möjliggör att personalen bättre kan utveckla sitt kunnande.

40 procent av Riksarkivets verksamhetsutgifter består av fastighetskostnader. De ständigt ökande kostnaderna förutsätter att antalet fastigheter bör minskas under kommande år.

Mer information:
generaldirektör Päivi Happonen, tfn 050 468 87 62, [email protected]

Pressmeddelande