Hoppa till innehåll

Samiskt arkivmaterial från hela Europa finns nu i webbportalen Nuohtti

Utgivningsdatum 2.2.2023 12.47 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 12.49
Pressmeddelande
Saamelaisia Pariisissa, 1877. Museiverket.

Nuohtti är en portal med 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa.

I dag 2.2. öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa.

Lanseringen av Nuohtti är ett första steg på vägen mot att möta urfolket samernas behov av och rätt till information om sig själva. Genom ca 400 år har arkivmaterial skapats av myndigheter, vetenskapsmän, upptäckare och missionärer från hela i Europa på besök eller på arbete i Sápmi. Dokumentationen som de har skapat blir nu digitalt tillgänglig på ett enkelt sätt. Nuohtti representerar en ny metod för att främja dekolonisering och digital repatriering av det samiska kulturarvet.

Exempel på vad man kan hitta i Nuohtti är etnologiska rapporter, samemissionärers dagböcker, protokoll från Lappfogdarna, fotografier tagna  av privatpersoner och myndigheter, rättsliga dokument m.m.

Dokumentationen har till stor del gjorts av personer utanför det samiska samhället  och kan ibland upplevas som sensitiv för samerna själva. Därför är Nuohtti försedd med etiska riktlinjer som man uppmanar användarna av portalen att följa.

Nuohtti är öppen för alla som är nyfikna på samisk historia och kultur. Du kan bekanta dig med Nuohtti här.

De ansvariga för portalen är riksarkiven i Norge, Sverige och Finland, samt de samiska arkiven i Norge och Finland. Nuohtti är utvecklat som en del av det nordiska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives som pågick  2018–2021.

 
Pressmeddelande