Hoppa till innehåll

Självbetjäningsförsöket inleds i forskarsalen i Jyväskylä

Utgivningsdatum 20.3.2024 14.37 | Publicerad på svenska 26.3.2024 kl. 15.06
Pressmeddelande
Forskningssalen i Jyväskylä
Forskningssalen i Jyväskylä

Digital rådgivning kommer att bli lättare med en chattjänst.

Riksarkivet provar självbetjäning i forskarsalen i verksamhetsstället i Jyväskylä från och med 2.4.

Försöket pågår till utgången av juni, och under det samlar vi in kundrespons på det nya konceptet.

Självbetjäningsdag på onsdagar och torsdagar

På självbetjäningsdagarna på onsdagar och torsdagar finns en väktare på plats. Hen överlämnar kunder de material som på förhand beställts i webbtjänsten Astia och levererats till forskarsalen. 

Vi levererar beställda handlingar till forskarsalen dessutom mellan kl. 9–10 och kl. 13–14. 

På självbetjäningsdagarna kan kunderna på egen hand forska i  

  • analogiska material
  • digitala material med åtkomst- och visningsbegränsning inom ramen för kundernas åtkomstbehörigheter som behandlats på förhand
  • samlingar i referensbiblioteket och  
  • mikrofilmmaterial som förvaras i forskarsalen.     

Det är möjligt att i fortsättningen få rådgivning som ges på plats på tisdagar kl. 9–16. Då ges rådgivning bland annat i frågor som gäller material och ansökan om åtkomstbehörigheter.

Material som beställts via webbtjänsten Astia levererar vi till forskarsalen på tisdagar mellan kl. 9–11 och kl. 12–15.

Vi samlar in kundrespons på försöket med en separat Lyyti-blankett.

Vi ökar omfattningen av digital rådgivning

Ett av syftena med försöket är att särskilja rådgivning som gäller material och övervakning som gäller material från varandra så att vi i fortsättningen kan öka omfattningen av rådgivning i digitala kanaler.

I maj öppnar vi en chattjänst i webbtjänsten Astia som gör rådgivningen mer tillgänglig och oberoende av plats. Vi meddelar mer om ämnet närmare tidpunkten för öppnandet.

Beställ material till forskarsalen – vi digitaliserar det

I verksamhetsstället i Jyväskylä pågår även ett försök för digital leverans fram till utgången av april.  
Under försöket digitaliseras de forskarsalslån som uppfyller villkoren avgiftsfritt i webbtjänsten Astia. Materialet ska vara över hundra år gammalt och producerat av en myndighet.

Läs mer om försöket.

Kunden kan alltså forska i materialet digitalt oberoende av tid och plats – i stället för att hen kommer till forskarsalen för att forska i det analogiska materialet inom ramen för verksamhetsställets begränsade öppettider.

Under mars utvidgar vi försöket för digital leverans till verksamhetsstället i Tavastehus.
 
Mer information

Pressmeddelande