Beskrivning över handlingsoffentligheten

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (lagen om informationshantering, 906/2019, 28 §) föreskriver att en informationshanteringsenhet skall upprätthålla en beskrivning av informationslager och ärenderegister som den förvaltar. Beskrivningen uppgörs för att fullfölja genomförandet av handlingsoffentligheten. Beskrivningen går under benämningen beskrivning över handlingsoffentligheten.

Syftet med beskrivningen av handlingsoffentligheten är att underlätta:

  • begäran om upplysning till Riksarkivet samt
  • självständig användning och sökning av informationsmaterial.

Beskrivningarna för uppgörande av utredningar samt självständig användning av informationsmaterial 

Utredningar

Självständig sökning och användning av informationsmaterial

Riksarkivets ärenderegister

Riksarkivet upprätthåller ett ärenderegister över ärenden som är eller har varit under behandling och i vilket information över ärendet, dess hantering samt till ärendet härrörande handlingar registreras. Till Riksarkivet anlänt eller i Riksarkivet uppgjord handling registreras omedelbart i ärenderegistret.

Merparten, ungefär 90 % av i ärenderegistret registrerade ärenden består av begäran av upplysningar ur informationsmaterial som överförts till Riksarkivet. Ungefär 6 % av ärenden består av anhållanden av nyttjandetillstånd i anslutning till självständig forskning av åtkomstbegränsat material och de resterande ärenden som härrör till Riksarkivets lagstadgade uppgifter eller offentliga förvaltningsuppgifter.  

Begäran om upplysning över ett i Riksarkivet behandlat ärende och dess härrörande handlingar kan göras via e-post eller genom att ringa till Riksarkivets registratur.

Kontaktuppgifter