Hoppa till innehåll

Riksarkivet minskar antalet öppna dagar i hela landet från början av 2023 – orsaken färre kundbesök

Utgivningsdatum 16.12.2022 12.22 | Publicerad på svenska 21.3.2023 kl. 12.30
Pressmeddelande

Öppettiderna för Riksarkivet 1.1–31.3.2023 har publicerats.

Öppettiderna för Riksarkivet 1.1–31.3.2023 har publicerats.

Antalet kundbesök i forskarsalarna har minskat för varje år. Besöken har minskat med över 80 procent på tjugo år. Samtidigt har tillgången till digitalt material förbättrats och användningen av digitalt material ökat – mer än 90 procent av kunderna använder enbart våra digitala tjänster. Det finns över 166 miljoner digitaliserade bilder.

I november frågade vi våra kunder hurdana öppettider som skulle vara bäst för dem, om forskarsalarnas öppettider skulle minskas. Långt mer än hälften av de 770 respondenterna ansåg att det skulle vara bättre om arkivets verksamhetsställen skulle vara öppna mer sällan, men under en längre tid.

I enkäten framkom att de flesta, i genomsnitt cirka 75 procent av våra kunder, besöker arkiven en gång i månaden eller mer sällan. På basis av svaren besöks arkiv främst under hela öppettiden, och kvällsöppettiderna är populära på en del av verksamhetsställena.

Ta del av enkätens resultat: Kundenkät om öppettider 2022: rapport om resultaten (pdf) (på finska).

Arkivet är öppet mer sällan, men dagarna har inte förkortats

Utifrån enkätens resultat har vi minskat öppettiderna så att vi betjänar våra kunder så omfattande som möjligt. Det betyder att även om arkivet inte är öppet lika ofta, är det öppet hela dagen från 9 till 16. Dagarna har alltså inte förkortats.

Kvällsöppettiderna förblir i stort sett desamma som tidigare. Enligt önskemålen i enkäten kommer arkiven i fortsättningen att vara öppna i samband med veckoslut. Överallt utom i Tavastehus är arkivet öppet även på fredagar. Alla forskarsalar är stängda på måndagar, även i Helsingfors. Samearkivet i Enare har öppet på bokningsbasis från måndag till torsdag.

I mån av möjlighet har målet varit att göra ändringarna i förhållande till kundbesöken vid verksamhetsställena och de beställningar som levererats

Vi samlar feedback och erfarenheter om ändringen under hela början av året, och vi utvecklar öppettiderna för respektive verksamhetsställe utifrån dem. Vi kommer även i fortsättningen att använda resultaten av enkäten som genomfördes i november. Syftet är att uppdatera öppettiderna kvartalsvis.

Mer information

  • Päivi Happonen, generaldirektör, paivi.happonen(at)kansallisarkisto.fi, tfn 050 468 8762
Pressmeddelande