Planering: SÄHKE2-bestämmelse

Riksarkivets föreskrift om behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information (SÄHKE2) ger aktörer inom den offentliga förvaltningen en ram och krav för hantering av informationens livscykel, digitalisering av behandlingsprocesser och digital förvaring.

SÄHKE2-bestämmels som trädde i kraft 2009 har upphävts 31.12.2029 och upprätthålls inte längre.

Se SÄHKE2-rekommendation som ersätter SÄHKE2-bestämmelsen (på finska).

I och med informationshanteringslagen (lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019) är styrningen av ärendehanteringen i första hand Informationshanteringsnämndens uppgift. Metadata för ärendehantering specificeras i Informationshanteringsnämndens rekommendation om metadata för ärendehantering

Specifikationerna i SÄHKE2 är oberoende av informationssystem och tar inte ställning till tekniska lösningar eller systemarkitekturer. Den som tillämpar SÄHKE2 fastställer hur de funktioner som krävs enligt SÄHKE2 ska genomföras.

Överensstämmelse med SÄHKE2 är en stödd överföringsstruktur för överföringar till Riksarkivets Tjänst för digital arkivering. Vid överföring av digitalt material ska man alltid iaktta de gällande överföringsanvisningarna och anvisningarna om godkända filformat i Riksarkivets Tjänst för digital arkivering.

SÄHKE2-produktcertifiering

Syftet med SÄHKE2-produktcertifieringen är att ge organisationer inom den offentliga förvaltningen tillförlitlig och testad information om att ett informationssystem har de egenskaper som förutsätts i SÄHKE2.

Certifieringskriterierna förvaltas av Inspecta Sertifiointi Oy som har en av ackrediteringstjänsten FINAS beviljad ackreditering för SÄHKE2-certifieringar (på finska).