Näin teet seulontaesityksen

Arvonmäärityksen näkökulmasta seulontaesityksessä tärkeintä on määritellä ja perustella arkistoitavat asiakirjatiedot. Analogisten asiakirjojen säilytysmuotoa koskevissa seulontaesityksissä puolestaan esitetään ja perustellaan yksinomainen digitaalinen arkistointi.

Seulontaesityksen laadinta lähtee liikkeelle tutustumalla ensiksi verkkosivujemme ohjeisiin, esimerkkeihin sekä seulontaesityslomakkeeseen ja sen täyttöohjeeseen huolellisesti. Puutteellisin tiedoin tehdyt esitykset hidastavat päätöksen valmistelua Kansallisarkistossa.

Tee esitys seulontaesityslomakkeella (word), jolla on mahdollista tehdä erityyppisiä esityksiä asiakirjatietojen arvonmäärityksestä ja säilytysmuodosta. Löydät seulontaesityslomakkeen lopusta täyttöohjeen, joka on saatavilla myös erillisenä PDF-versiona.

Liitä seulontaesitykseen tarvittavat liitteet, jotka voivat vaihdella seulontaesityksen sisällön mukaan. Seulontaesityslomakkeessa on listattuna tarvittavia liitteitä seulontaesityksen sisällöstä riippuen.

Saat meiltä neuvoja ja ohjeistusta seulontaesityksen laadinnassa. Tarvittaessa järjestämme toimijan käyttöön aiemmat sen aineistoja koskevat seulontapäätökset.

Lähtökohtana on esityksen tekijän oma perusteltu näkemys toimintansa tuloksena syntyneiden asiakirjatietojen arkistoinnista. Esitykset voivat koskea kertyviä, talteen otettavia asiakirjatietoja (ennakkoseulonta) tai jo kertyneitä asiakirjatietoja (taannehtiva seulonta). Esitys voi koskea kaikkea toiminnassa syntyvää asiakirjatietoa tai osaa siitä.

Lähetä täytetty seulontaesityslomake liitteineen Kansallisarkiston kirjaamoon ([email protected]). Käytä tarvittaessa turvapostia, joka on turvallinen tapa toimittaa luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja.

Pyrimme seulontapäätösten antamisessa kuuden kuukauden käsittelyaikaan. Mikäli seulontaesityksen tietoja joudutaan täydentämään valmistelun aikana, aika voi olla pidempi. Annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Kansallisarkiston kirjaamo toimittaa annetun päätöksen sähköisessä muodossa seulontaesityksen tehneelle toimijalle. Kansallisarkiston päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Milloin seulontaesitys, johon sisältyy arvonmääritystä, pitää tehdä?

Milloin analogisten asiakirjatietojen säilytysmuotoa koskeva seulontaesitys pitää tehdä?